Skip to content

Jernbanearbeiderens ti bud

Når Nordsjøens neste kapittel skrives, tar de nye næringene fortsatt utgangspunkt i jernbanefullmektig Rolf Hellems tredje oljebud.

Jernbanefullmektig Rolf Hellem hadde i årevis sett togene komme inn på stasjonen i Narvik, fullastede med malm fra Kiruna. Byen Narvik var bygd opp rundt malmtransporten og havneindustrien, og herfra ble malmen skipet videre som grunnlag for nye industrier og arbeidsplasser ute i verden.

Noen år senere, i 1965, ble Rolf Hellem valgt inn som stortingsrepresentant. Startskuddet hadde gått for leting etter olje og gass på norsk sokkel. Fire år senere ble det gjort et funn som skulle forandre Norge for alltid: Ekofiskfeltet inneholdt ressurser over all forventning.

På hybelen i Oslo begynte jernbanemannen å formulere en liste som skulle bli avgjørende for at Norge lyktes med å utnytte ressursene til det beste for hele nasjonen. Listen ble senere kjent som «De ti oljebud», og med den la politikerne tidlige rammer for petroleumsvirksomheten. Sammenhengen mellom utviklingen av industri og lokalsamfunn står skrevet i tredje bud: «At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet».

I fysikken forenes alle former for energi i prinsippet om at energi ikke kan bli borte, den kan kun overføres fra ett sted til et annet. Hellem hadde på mange måter samme utgangspunkt for Norges nyoppdagede ressurser: De skulle settes i arbeid over hele Norge og skape ny kraft i form av ny industri, nye arbeidsplasser og nye ideer. Siden den gang har Norge, med utgangspunkt i olje- og gassvirksomheten, bygd opp en verdensledende teknologi- og leverandørindustri over hele landet.

Northern Lights-prosjektet er en viktig del av Langskip, Norges fullskalasatsning på karbonfangst- og lagring.

Hundretusener av nordmenn har jobbet og jobber i denne industrien. Og flere skal det bli. Når vi nå skal ta de neste stegene for energinasjonen Norge, skal Nordsjøen fortsette å gi oss arbeid og kraft.

Vi står midt i omstillingen på norsk sokkel. Kraften som gjorde lille Norge til en stor energinasjon, er den samme som skal bidra til verdens energiomstilling. De neste 50 årene vil ikke Nordsjøen bare være viktig for Europas energibehov, men også bidra til energiomstillingen vi skal gjennom for å nå våre felles klimamål. Sammen skal vi utvikle Nordsjøen fra å være Europas viktigste leverandør av olje og gass, til Europas viktigste leverandør av energi og lavkarbonløsninger.

Budet om at ressursene skal gi energi til ny industri og nye løsninger, har gitt Norge kraften til å bidra. Også i framtiden skal vi sette energien i arbeid, akkurat slik Rolf Hellem forutså.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.