Skip to content

Nordsjøen har energi Europa trenger

Og plass til utslipp vi må bli kvitt. Nordsjøen skal fortsatt levere energi til Europa. Snart kan vi også lagre utslippene under havbunnen.

Havet har alltid vært viktig. Olje og gass har lenge vært viktig. Framover vil Nordsjøen bli viktig av flere grunner. En av dem heter CCS – også kjent som karbonfangst og -lagring. Havbunnen i Nordsjøen inneholder nemlig ikke bare olje og gass, den er også spesielt godt egnet for lagring av store mengder CO2.

FNs klimapanel er ikke til å misforstå: Skal vi nå våre felles klimamål er fangst, transport og lagring av CO2 avgjørende. Og det haster.

Ideen om å fange og lagre CO2 er ikke ny, og Equinor har siden 90-tallet drevet med fangst og lagring på Sleipner-feltet i Nordsjøen. Men nå må løsningene som allerede finnes settes sammen på nye måter, slik at CCS blir mulig i mye større skala. Denne jobben har for alvor startet, og Equinor med partnere er i full gang med Northern Lights-prosjektet. Her utvikles transport- og lagringsløsninger for Langskip, Norges fullskala CCS-prosjekt, med plass til å lagre CO2-utslipp.

Illustrasjon av Northern Lights-prosjektet.
Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i Nordsjøen, og er en sentral del av Langskip – Norges fullskalaprosjekt for karbonfangst- og lagring.

Vi jobber også med det som kan bli et av verdens største CO2-lagre, Smeaheia, i Nordsjøen. Her kan vi ta imot 20 millioner tonn CO2, blant annet ved å frakte CO2 i rør fra tungindustri i Nord-Europa til Vestlandet, og lagre den under havbunnen. Samtidig utvikler vi nye industriarbeidsplasser.

Det er mange som har utslipp de må bli kvitt. Nylig kom den første kommersielle avtalen av sitt slag på plass: Kunstgjødselprodusenten Yara ønsker å frakte utslipp fra sin fabrikk i Nederland til norsk side av Nordsjøen. Og det er store størrelser vi snakker om. Hele 800 000 tonn utslipp skal fanges, transporteres og lagres. Denne avtalen er et viktig skritt for å avkarbonisere Europa.

Om noen år kan vi også frakte utslipp fra søppelforbrenning i storbyen London med skip ned Themsen og over til Nordsjøen. Der kan det lagres i tusenvis av år.

Vi står midt i omstillingen på norsk sokkel. Kraften som gjorde lille Norge til en stor energinasjon, er den samme som skal bidra til verdens energiomstilling. De neste 50 årene vil ikke Nordsjøen bare være viktig for Europas energibehov, men også bidra til energiomstillingen vi skal gjennom for å nå våre felles klimamål.

Sammen skal vi utvikle Nordsjøen fra å være Europas viktigste leverandør av olje og gass, til Europas viktigste leverandør av energi og lavkarbonløsninger.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.