Skip to Content
no

Robotene som passer på

Robotene Eelume og Weldar er ikke kunstig intelligens, men menneskelig intelligens.

Fremtiden består av mange løsninger. Den inkluderer mennesker, bedrifter, nasjoner og kontinenter i en felles innsats for å levere energi og nå klimaambisjonene. Et viktig verktøy er ny digital teknologi som løser komplekse oppgaver sammen med mennesker.

Vi må under vann for å hilse på Eelume, en av de nye droneteknologiene vi utvikler sammen med Kongsberg Maritime og selskapet Eelume. Ideen om slangeroboter stammer fra NTNU og Sintef tidlig på 2000-tallet.

Eelume er et eksempel på en drone som er utviklet for å bo fast på havbunnen. Når droner i framtiden snor seg langs installasjoner og rørledninger, kan de oppdage og reparere mindre skader eller lekkasjer. Det kan spare store reparasjonsfartøy for små jobber – og bidra til trygg drift. Og ladestasjonen hennes utvikler vi en felles standard for, slik vi har med bensinstasjoner på land.

Mer enn halvparten av produksjonen vår offshore skjer på havbunnen. Eelume er et eksempel på en undersjøisk drone som kan bli en god hjelper for både undervannsinstallasjoner og rør.

I 50 år har vi sammen med små og store innovatører bidratt til å flytte grenser for hva som er mulig å få til.

Beveger vi oss opp i dagslys, finner vi Weldar, som kan sveise og reparere rørledninger mens gassen flyter, slik at vi kan holde produksjonen oppe. Kollegene var kanskje litt skeptiske da maskiningeniøren i Equinor fant roboten på finn.no, men nå er Weldar betydelig videreutviklet – og en verdifull kollega. Han sparer sveisere for risikofylte arbeidsoperasjoner, og kommer til der andre ikke kan.

Sveiseroboten Weldar i aksjon
Sveiseroboten Weldar kommer til der andre ikke kan og sparer sveisere for risikofylte operasjoner.
Foto: Ole Jørgen Bratland

Beveger vi oss opp i luften, finner vi droner som kan sniffe seg fram til metan, en kraftig klimagass som det kan oppstå utslipp av i forbindelse med oljeproduksjon. Vi tester om droner utviklet av SeekOps kan gi oss mer nøyaktige utslippsdata, et viktig ledd i arbeidet med å redusere utslipp.

Nå står vi i vår tids største utfordring, klimakrisen. Equinors ambisjon er å fortsette å levere energi til samfunnet med lavere utslipp over tid og netto null innen 2050. Ny teknologi blir viktig for å nå ambisjonene.

SeekOps drone som kan oppdage metanutslipp
SeekOps drone som kan oppdage metanutslipp.
Foto: Ole Jørgen Bratland

Denne turen fra svømmende til sniffende droner viser eksempler på teknologi vi utvikler og tester sammen med andre, samtidig som vi planlegger for at både vi og andre kan bruke den så snart den er klar.

I 50 år har vi sammen med små og store innovatører bidratt til å flytte grenser for hva som er mulig å få til. Det skal vi fortsette med, og vi skal ta i bruk mer ny teknologi enn noen gang.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.

Abonner her