Skip to content

Slik investerer vi i verdens energiomstilling

Statoils første kassebeholdning fikk plass i en liten sigareske. I dag er Equinor et internasjonalt energiselskap, og investerer stort for å nå ambisjonene om netto null utslipp i 2050.

Verden er midt i en klimakrise – og land og byer verden over har satt seg tydelige klimamål innen 2050.

Samtidig står verden i en energikrise, hvor både forsyningssikkerhet og tilgang til rimelig energi står høyt på den energipolitiske agendaen. Klimamålene er likevel en langsiktig driver – og for å nå dem må hele energisystemer legges om.

Dette vil kreve enorme endringer, med både ny teknologi, nye verdikjeder og store investeringer.

Torgrim ReitanFinansdirektør i Equinor.
Torgrim Reitan, finansdirektør i Equinor. Foto

Hvor mye dette vil koste, finnes det ikke noe eksakt tall på. Men det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at vi globalt må øke de årlige energiinvesteringene fra 2000 milliarder dollar i året til 5000 milliarder dollar i året innen 2030.

Det er enorme summer.

For å lykkes vil inntektene fra olje og gass spille en viktig rolle. Men hvordan?

Sigarboks. Foto
For 50 år siden fikk Statoils kassebeholdning plass i denne lille sigaresken.
Foto: Einar Aslaksen

Fra tomannsbedrift til internasjonalt energiselskap

1972: Vi går først 50 år tilbake i tid. Marit Falck (1925–2020) haster gjennom Stavangers gater. Hun skal i jobbintervju hos Statoil, et nylig oppstartet selskap som holder til i en leilighet i Lagårdsveien 80. Sjefen sjøl, Arve Johnsen, åpner døra, men så er han også selskapets eneste ansatte. Straks er de to. Marit blir sekretær med økonomiansvar – og på sin første dag setter hun opp en kassebeholdning som består av noen sedler i en sigareske hun har tatt med hjemmefra.

Det er nok til kontormøblene som Statoil trenger i sine første dager. Men investeringene skal raskt bli mye, mye større.

For man vet at det ligger verdier der ute i Nordsjøen. Ingen kan likevel forestille seg hvor store verdiene faktisk skal bli.

Verdiene tar Statoil fra en tomannsbedrift med en sigareske som pengeskrin, til i dag – hvor Equinor er det største selskapet på Oslo Børs og et internasjonalt energiselskap.

Men hva nå?

Omstillingen krever enorme investeringer

– Kraften som gjorde oss til en stor energinasjon, er den samme som skal bidra til verdens energiomstilling. Innen 2050 er Equinors ambisjon å kutte utslippene ned til netto null, samtidig som vi skal levere energi verden trenger. For å få til dette må vi investere mye, og vi er i gang med å øke investeringene i fornybar energi, sier Reitan.

Ambisjonen er at mer enn 30 prosent av Equinors bruttoinvesteringer skal gå til fornybar- og lavkarbonløsninger innen 2025. Innen 2030 vil dette gjelde for minst halvparten av investeringene.

Vil lede an i det grønne skiftet

For å drive omstillingen framover må også noen være villige til å ta lederskap.

Det er en posisjon Equinor ønsker å ta.

– Vi har store ambisjoner. Equinor øker omstillingstakten for å være et ledende selskap i det grønne skiftet. Innen 2030 vil vi være en ledende leverandør av energi og lavkarbonløsninger, en global leder innenfor havvind, og en europeisk leder innenfor karbonfangst og -lagring, oppsummerer Reitan.

Det hadde ikke vært mulig uten den 50 år lange historien – og de store verdiene som Equinor forvalter.

– Equinors solide finansielle muskler gir oss fleksibilitet i arbeidet med å finansiere store fornybar-utbygginger. Sammen med teknologi og erfaring fra store og komplekse energiprosjekter, gjør det oss i stand til å løfte store prosjekter og bidra til å endre energisystemene.

Johan Sverdrup. Photo: Daniel Ashby

Olje- og gasselskapene samler seg om grønne investeringer

Å få opp tempoet i det grønne skiftet ved hjelp av investeringer er også et av formålene til The Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). Bak initiativet står 12 medlemsbedrifter fra olje- og gassindustrien – deriblant Equinor. OGCI ledes av Bjørn Otto Sverdrup, tidligere bærekraftsdirektør i Equinor.

Prosjekter som gjør en forskjell

Som et eksempel trekker Reitan fram verdens største havvindpark Dogger Bank, som Equinor nå bygger sammen med partnere.

– Dogger Bank vil ha kapasitet til å gi strøm til mer enn fem millioner britiske hjem, noe som virkelig vil gjøre en forskjell, konstaterer han.

Den finansielle størrelsen gjør også at Equinor har risikokapital – noe som er avgjørende når ny teknologi og nye verdikjeder skal utvikles.

– Vår evne til å investere i en tidlig fase, både i prosjekter og i selskap, gjør at merteknologi utvikles og kan skaleres opp til industrielle løsninger. Kanskje bidrar vi til akkurat den teknologien som trengs forå klare energiomstillingen, påpeker Reitan.

Les mer om Equinors havvind-prosjekter i Storbritannia

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.