Skip to content

Storbritannia har vært viktige for Equinor i nesten 50 år

Alex Grant. Equinors sjef i Storbritannia.

Alex Grant er Equinors sjef i Storbritannia.

Q: Hva har Equinors tilstedeværelse betydd for landet der du er landsjef?

A: Equinor ble etablert for 50 år siden med Storbritannia som en av sine første og viktigste kunder og partnere. Vi vokste som selskap mens vi jobbet med noen av Storbritannias industrielle mestere. Vi har nå egen virksomhet i Storbritannia, hvor vi leverer rundt 30 prosent av landets olje og gass. I tillegg har vi store oppstrømsoperasjoner, hydrogen, batterier og vindkraft, og Storbritannia anerkjenner oss som en viktig – om ikke den viktigste – energiaktøren i landet.

Bio

Navn: Alex Grant

Stilling: Landsjef i Storbritannia

Lokasjon: England

Q: På hvilken måte bidrar jobben din til det grønne skiftet?

A: Vi har en veletablert og moden oppstrømsvirksomhet, og vi utvikler verdens største vindpark, Dogger Bank. Vi opererer også en flytende vindpark på kysten av Skottland og er tidlig ute i Storbritannias satsning på å skape en hydrogenøkonomi gjennom flere prosjekter. Dette inkluderer – blant annet – vårt partnerskap i East Coast Cluster.

Q: Hva tenker du om planen om å bli klimanøytral innen 2050? Hva tror du er det viktigste fremover, og hvordan kan vi bruke det vi har lært så langt inn i Storbritannias fremtid?

A: Storbritannia deler Equinors pragmatiske tilnærming til avkarbonisering. Vi ønsker å avkarbonisere så effektivt og med så lave kostnader som mulig. Dessuten har de nedfelt sine netto nullmål for 2050 i lov. Selv om det er noen kortsiktige politiske og finanspolitiske utfordringer, håper og forventer vi at Storbritannia vil gi et langsiktig, stabilt og forutsigbart rammeverk for oss å investere i, for å hjelpe både landet og Equinor med å nå våre felles klimamål.

Q: Samarbeid er avgjørende for å nå ambisiøse klimamål. På hvilken måte er dette viktig i jobben din?

A: Samarbeid er nøkkelen i alle deler av virksomheten vår og i alle landene vi opererer i. Men med de nye verdikjedene og energisystemene som må bygges, er det uten tvil enda viktigere.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.