Skip to content

Loading...

Den britiske energirevolusjonen

På slutten av 1800-tallet lyste kullkraft opp Londons gatelys. Siden den gang har klimagassutslipp fra kull, olje og gass blitt vår tids største utfordring. Utslippene må kuttes drastisk.

Holborn, London: Det var her det hele startet for 140 år siden. I området mellom Soho og City of London ekspanderte slumområdene raskt på slutten av 1800-tallet. Men Holborn var også der moderne industrihistorie skulle skrives. Oppfinneren Thomas Edison klarte for første gang å lage elektrisitet fra kull.

Fra kraftverket Holborn Viaduct, også kalt Edison Electric Light Station, ble det mulig å forsyne byens gatelys med strøm. Med den nye kraften gikk den industrielle revolusjonen inn i en helt ny fase. Storbritannia – allerede en ledende industrinasjon – ble også ledende innen kullkraftutvikling.

Dette var begynnelsen på en historie om økonomisk vekst og velstand. Men det var også begynnelsen på menneskeskapte klimagassutslipp.

I 2023 pågår det et arbeid med å finne løsninger for å redusere utslippene.

Holborn Viaduct-broen i London har ikke endret seg mye siden slutten av 1800-tallet. Sporene etter kullkraftens tidlige start har imidlertid blitt visket ut gjennom årene.
1 / 2
Holborn Viaduct-broen i London har ikke endret seg mye siden slutten av 1800-tallet. Sporene etter kullkraftens tidlige start har imidlertid blitt visket ut gjennom årene.
2 / 2

I dag er kullforbruket i Storbritannia betydelig redusert. Nedgangen startet med økt bruk av olje og gass – og senere inntak av nye energikilder og økte CO2-avgifter. For øyeblikket utspiller det seg en ny energirevolusjon bak kulissene. Nasjonen har som mål å forbli en mektig industrinasjon, med netto nullutslipp av klimagasser i 2050.

Jobben er krevende. Og som en betydelig energileverandør til Storbritannia, er Equinor sterkt involvert i reisen mot 2050.

Fra kontoret sitt nær Paddington Station i London sentrum holder Alex Grant en fullstendig oversikt over Equinors aktiviteter i Storbritannia. Grant er landssjef for Equinor. Han tror det blir vanskelig å kutte utslippene i tråd med ambisjonene. Han mener imidlertid fortsatt at det er viktig.

«Alternativet er verre og dyrere. Jeg tror samfunnet vil akseptere kostnadene», sier han.

Alex Grant - Equinor UK

Det er én måte å komme til netto null ganske raskt: Hvis du stenger ned bruk av fossilt brensel i morgen. Da vil 80 prosent av verdens energiforsyning slås av, og vi vil bli rammet av strømbrudd. Det er ikke en løsning jeg vil anbefale. Vi må avkarbonisere raskt, men ikke så raskt at vi sender verden inn i andre utilsiktede kriser.

Alex GrantLandsjef for Storbritannia i Equinor

Olje og gass tar over

Aberdeen, Skottland: I hjertet av Europas oljehovedstad er aktiviteten høy. Siden det første oljefunnet i britisk sektor på midten av 60-tallet, har byen vært det naturlige knutepunktet for å videreutvikle Storbritannias og Europas energihistorie.

Siden Equinor ble etablert for mer enn 50 år siden, har båndene til Aberdeen – og Storbritannia generelt – vært betydelige. Storbritannia var en av Equinors første og viktigste kunder og partnere.

«Vi vokste som et selskap mens vi jobbet med noen av Storbritannias industrimestere. Vi har nå vår egen virksomhet i Storbritannia, hvor vi leverer rundt 30 % av landets olje og gass, sier Grant.

I dag driver Equinor sine britiske olje- og gassressurser fra Aberdeen. Mariner, oljeprosjektet som ble oppdaget på begynnelsen av 1980-tallet, er et av feltene. Equinor utvikler også sitt neste store offshoreprosjekt herfra: Rosebank.

Rosebank kan utløse investeringer på om lag 8,1 milliarder GBP. Olje- og gassfeltet forventes å generere om lag 1600 arbeidsplasser i utbyggingsfasen. Bare i Storbritannia vil toppsysselsettingen for direkte, indirekte og induserte jobber utgjøre nesten 1200.

På toppen av det, ved å designe Rosebank som en lavutslippsinstallasjon drevet med fornybar energi, tror Equinor at feltet kan utvikles som en del av den britiske regjeringens North Sea Transition-avtale. På denne måten kan Rosebank bringe sårt tiltrengt energisikkerhet og investeringer til Storbritannia samtidig som den støtter Storbritannias netto nullmål.

Men samtidig er det noe på gang i Aberdeen. Europas oljehovedstad går over til Europas energihovedstad.

Vindturbinene utenfor byen symboliserer at den nye industrien er på vei. Mens de fortsatt er avhengige av olje og gass, går Storbritannia og energiindustrien fra fossil energi til fornybar energi og grønn teknologi.

I 1967 ankom den første nordsjøgassen Easington-terminalen i England fra West Sole-feltet utenfor Yorkshire.
Foto: Harald Pettersen
1 / 3
I 1976 starter produksjonen fra Storbritannias første oljefelt utenfor kysten av Aberdeen.
Foto: Michal Wachucik
2 / 3
På 1970-tallet kom den første norske gassen fra Frigg-feltet til St. Fergus-terminalen i Skottland.
Foto: Oyvind Ellingsen
3 / 3

Offshore vindkraft til britiske hjem

Port of Tyne: Noe er i ferd med å skje i den lille byen Port of Tyne. Historisk sett var dette en viktig by for Storbritannias kulleksport. Nå har området fått en helt ny rolle i energiomstillingen. Herfra skal verdens største havvindpark drives. Equinor og partnere utvikler Dogger Bank, som skal levere strøm tilsvarende forbruket til mer enn fem millioner husstander.

Felicity Wann, en operasjonsleder for Dogger Bank, Port of Tyne, har en bemerkelsesverdig historie. Familien hennes er fra området, og bestefaren hennes jobbet i kullindustrien på den tiden. I dag er hun med på å forme den fornybare fremtiden fra nøyaktig samme område.

Port of Tyne

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Når vi flytter noen timer sørover til Norfolk, har fremtidige energiløsninger allerede begynt å dukke opp i horisonten. Sammen med partnere har Equinor utviklet to havvindparker utenfor kysten av Norfolk. Rundt 750 000 britiske husstander forsynes med fornybar kraft herfra. Og dette er bare begynnelsen.

«Equinor vil i økende grad levere mer havvind, mer hydrogen, mer karbonfangst og -lagring, kraftproduksjon og batterilagring — mer eller mindre hele spekteret av en bred, dekarbonisert energi — for å hjelpe Storbritannia på veien mot netto nullutslipp,» sier Alex Grant.

Sheringham Shoal offshore vindpark
Sheringham Shoal vindpark er formet som en diamant av 88 vindturbiner og ligger utenfor Norfolk, drevet av Equinor og partnere. Omtrent 280.000 britiske husstander forsynes med energi herfra.
1 / 3
Fra 67 vindturbiner rundt 32 kilometer fra Norfolks kyst produserer Equinor og partnere fornybar energi som forsyner 430 000 britiske husstander.
Foto: Ole Jørgen Bratland
2 / 3
I 2026 er planen at Dogger Bank, verdens største havvindpark, fullt ut skal levere fornybar energi tilsvarende behovene til mer enn fem millioner britiske hjem. De første leveransene av kraft er planlagt allerede neste år.
Illustrasjon: Equinor
3 / 3

Peterhead: Omtrent 40 minutters kjøring fra Aberdeen ligger den søvnige fiskerbyen Peterhead. Men området rommer mer enn fiskere. Rett utenfor kysten finner vi noe av en revolusjon.

Dette er Hywind Scotland. Verdens første flytende havvindpark.

Ettersom vannet i de fleste av verdens havområder er for dypt til å plassere vindturbiner på havbunnen, må turbinene kunne flyte. Samtidig må kostnaden for flytende havvind ned betydelig for å være lønnsom. Da vil det være mulig å hente ut den sårt tiltrengte kraften fra havvind. Men noen må ta de første skrittene.

Humber. UK
Foto: px Group

Lavkarbonløsninger for fremtiden

Humber: Opp fra kornåkrene en kort kjøretur fra byen Hull dukker det opp et industriknutepunkt. East Coast Cluster i Humber-regionen er Storbritannias største industrielle utslippspunkt.

Regionen huser oljeraffinerier, kjemisk industri, gasskraftverk og biodrivstoffanlegg, for å nevne noen.

Under kornåkrene strekker gassrørledninger seg milevis til kysten Easington-terminalen. Norsk naturgass strømmer gjennom disse ledningene.

Storbritannia har lenge vært en industrinasjon. Tungindustrien må avkarboniseres hvis verden skal nå sine ambisjoner om å kutte utslippene for å nå klimamålene. Dersom Storbritannia ikke lykkes med å fjerne utslippene fra Humber, vil heller ikke klimamålene nås.

Kan nye løsninger gjøre Storbritannias største industriklynge utslippsfri?

Driver energiomstillingen i Storbritannia

Rundt om i Storbritannia kan du se bredden i Equinors aktiviteter. Vi jobber på tvers av et bredt spekter av produkter og energityper, med et stort antall partnere, for å gjøre netto null-ambisjonen til virkelighet.

Les mer om våre aktiviteter i Storbritannia (på engelsk)
London. UK
Adobe

London, 2023: Trafikken beveger seg raskt gjennom gatene tidlig på morgenen. Gatelysene er fortsatt på, og dagen har startet. Storbyens utslipp er betydelige. Et av tiltakene som nå vurderes er om CO2 fra Londons søppel kan lagres under bunnen av Nordsjøen. Det britiske renovasjonsselskapet Cory skal se på muligheten for å lagre 1,5 millioner tonn årlig i Northern Lights-deponiet på norsk kontinentalsokkel. CO2-en skal fanges opp fra avfallsforbrenningsanlegg ved Themsen i London, og målet er at prosjektet skal være i gang innen 2030. Dette vil gi en betydelig reduksjon av CO2-utslippene fra ni-millionersbyen London.

«Global oppvarming er et globalt problem. Alle er avhengige av hverandre, og vi må jobbe sammen for å nå netto null i 2050», sier Alex Grant.

For å lykkes med dette må vi gjøre som Thomas Edison – tenke nye tanker og utvikle nye bransjer.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Det er også en del av historien om hvordan vi skal lykkes med energiomstillingen.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.

Abonner her