Store Statoil-investeringer i Nord-Norge

13. april 2018 10:35 CEST
Aasta Hansteen-plattformen under slep
Aasta Hansteen-plattformen slepes 500 nautiske mil fra Stord til Norskehavet — en seilas som tar 12 døgn. (Photo: Olaf Nagelhus)

Johan Castberg, Polarled, Aasta Hansteen, Snefrid Nord, Askeladd og letekampanje i Barentshavet; milliardinvesteringene står i kø i nord. Det skaper ringvirkninger. Kontrakt på å levere ti havbunnsrammer til Johan Castberg gjør at Aker Solutions Sandnessjøen øker bemanningen fra 20 til 50 de neste to årene.

Jubelen sto i taket i Sandnessjøen 5. mars. Da kom beskjeden om at Aker Solutions sitt nordligste anlegg skal levere samtlige av de ti havbunnsrammene på Johan Castberg-feltet. Disse har i oppgave å knytte sammen de totalt 30 brønnene som utgjør oljefeltet i Barentshavet.

Seks av havbunnsrammene skal leveres i 2019, fire i 2020. Plassjef Annbjørg Skjerve ved Aker Solutions i Sandnessjøen smiler.

- Oppdraget gjør at vi kan utvikle vår egen kompetanse og kunnskap, samtidig som det gir mulighet til å utvikle leverandørindustrien rundt oss. På den måten vil kontrakten spre ringer i vannet både lokalt og regionalt, sier hun.

For to år siden var verkstedet på Strendene nær ved å måtte legge ned på grunn av lav aktivitet. Oppdrag fra Aker BP og Skarv-feltet gjorde at de likevel kunne holde det gående med kun seks ansatte.

I fjor begynte imidlertid oppturen.

Da fikk Aker Solutions Sandnessjøen kontrakten på å bygge havbunnsrammen og sugeankeret til Snefrid Nord, et gassfunn tolv kilometer fra Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet, som planlegges satt i produksjon i fjerde kvartal 2019.

Oppdraget, som sikret arbeid til 20 ansatte, skal være ferdigstilt i april.

Annbjørg Skjerve og Gisle Larsen
Plassjef ved Aker Solutions i Sandnessjøen, Annbjørg Skjerve, og installation manager Gisle Larsen vil nå lete etter fagkunnskap og kompetanse både lokalt og regionalt, og vurderer også om det er mulig å sette ut deler av oppdraget til underleverandører i regionen. (Foto: Cathrine Gjertsen / Aker Solutions)

Lærlinger og lokal arbeidskraft
Måneder senere ble det klart at fabrikken, som underleverandør til Kværner, skal levere en 300 tonn tung fakkelbom og dekksmoduler på 170 tonn til det flytende produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet.

Den nye kontrakten på å bygge de ti havbunnsrammene til Johan Castberg-feltet gjør at Skjerve nå kan øke bemanningen fra 20 til 50 personer, i en miks mellom faste ansatte og innleide. Hun har også mål om å ta inn lærlinger.

- Dette er kjempepositivt. Vi kommer til å lete etter riktig fagkunnskap og kompetanse både lokalt og regionalt, og vurderer også om det er mulig å sette ut deler av oppdraget til underleverandører i regionen, sier Skjerve.

- En milepæl for ringvirkninger
Direktør Kjell Giæver i leverandørnettverket for petroleumsvirksomhet i nord, Petro Arctic, beskriver kontrakten til Aker Solutions Sandnessjøen som en av de største industrikontraktene til Nord-Norge fra oljenæringen noensinne. Han mener den representerer en milepæl i ringvirkningsarbeidet.

- Dette vil sikre både arbeidsplasser og verdiskaping på Helgeland i mange år fremover, sier han.

Etter en årlig vekst på mellom 10 og 20 prosent i perioden 2010 til 2015, ble også leverandører i nord innhentet av oljeprisfall og ordretørke i 2016 og 2017. Ifølge Giæver falt omsetningen fra i underkant av seks milliarder kroner i året på toppnivået til rundt 3,5 milliarder kroner. Samtidig forsvant 2.000 til 3.000 årsverk.

Tror på gullalder
Han har imidlertid stor tro på framtiden. Petro Arctics prognoser viser at aktiviteten nå vil ta seg opp til nivået man så før oljeprisfallet. Målet er imidlertid ytterligere vekst og en omsetning på ti milliarder kroner i året fra 2025.

- De siste kontraktstildelingene styrker dette scenariet, sier Giæver.

Kjell Giæver
Kjell Giæver, direktør for Petro Arctic

For å sette dette målet i perspektiv: Leverandørindustrien i Nord-Norge leverte i perioden 2010 til 2016 varer og tjenester til olje- og gassindustrien for 29,8 milliarder kroner, ifølge en rapport gitt ut av Kunnskapsparken Bodø.

- Hvis vi holder Snøhvit-utbyggingen utenfor, har nordnorske leverandører opplevd lite industrielle ringvirkninger fra utbyggingsfasen i nord før Aasta Hansteen. Kontraktsstrategien Statoil valgte her representerer imidlertid et gjennombrudd, som vi nå ser videreført i Johan Castberg, sier Giæver.

Han er også fornøyd med at Statoil velger å drifte felt i nord fra Nord-Norge. Slik skapes varige ringvirkninger, påpeker han.

- Dette har Statoil alltid vært god på. Det har stor betydning at Johan Castberg skal driftes fra nord. Det legger vi merke til, sier Giæver.

Bærebjelker i nord
Statoil leverte plan for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet på vegne av lisenspartnerne i desember 2017. Oljefeltet, som ligger rundt 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet, blir en bærebjelke i videreutviklingen av olje- og gassindustrien i Nord-Norge.

Driften skal ivaretas av forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad, og driftsinvesteringene vil utgjøre rundt 1,15 milliarder kroner i året. Nasjonalt utgjør dette 1.700 årsverk, hvorav 500 i Nord-Norge. Tallet omfatter både direkte og indirekte virkninger.

I april starter spar-plattformen Aasta Hansteen på siste del av reisen mot Norskehavet, hvor hun skal ankres opp på feltet - 300 kilometer vest fra Bodø. Her åpner hun opp en helt ny gassprovins. Gassen skal leveres til Nyhamna og videre til Europa gjennom den nye 480 kilometer lange rørledningen Polarled.

En rapport utgitt av Kunnskapsparken Bodø, Nord Universitet og Petro Arctic beregner de samlede ringvirkningene av byggingen av Aasta Hansteen og Polarled i Nordland og Sør-Troms til nær 1,3 milliarder kroner i perioden 2013 til 2018.

Vel én milliard av disse ringvirkningene knytter seg til Helgeland.

Gruppebilde fra feiring
TAR BØLGEN: Kontrakten på å bygge ti havbunnsrammer til Johan Castberg-feltet gjør at Annbjørg Skjerve (foran til høyre) nå kan øke bemanningen fra 20 til 50 personer de neste to årene, i en miks mellom faste ansatte og innleide. Det gleder både ordfører Bård Anders Langø (foran til venstre) i Alstahaug kommune og Benedicte Nordang, ansvarlig for havbunnsutbyggingen på Johan Castberg (foran, i midten). (Foto: Sverre Kojedal/Statoil)

Askeladd og forlenget levetid på Norne
Mandag 12. mars besluttet Statoil og partnerne også å investere drøyt fem milliarder kroner i Askeladd, som er del to av den fasede utbyggingen av Snøhvit-feltet i Barentshavet. Askeladd bidrar med 21 milliarder kubikkmeter gass og to millioner kubikkmeter kondensat til Hammerfest LNG, og bygges ut med tre brønner i to nye havbunnsrammer. Bunnrammene vil ha ledig plass til flere brønner i fremtiden.

Direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød, sier at Askeladd vil forlenge platåproduksjonen ved Hammerfest LNG-anlegget fram til 2023 og at dette er en lønnsom investering som sikrer både arbeidsplasser og ringvirkninger i regionen.

På vegne av lisenspartnerne på Snøhvit tildelte Statoil i januar EPC-kontrakt for leveranse av undervannsproduksjonssystem på Askeladd-prosjektet til Aker Solutions.

Statoil har også søkt om forlenget teknisk levetid for Norne FPSO, med tilhørende innretninger for Norne, Urd og Skuld, fra dagens godkjennelse til 31. desember 2021 til 31. desember 2036. Norskehavsfeltet, som driftes fra Harstad, ble satt i produksjon i 1997.

Opprinnelig skulle Norne stenges ned i 2014. De nye planene mer en fordobler den først antatte levetiden.

Vil ha nordnorske leverandører på laget
- Basert på prosjektene vi jobber med i dag, har vi sikret høy aktivitet i nord fram til 2050. Og forbi. I tillegg kommer en betydelig oppside i form av utviklingen av flere funn og eventuelle nye funn, sier Ørjan Birkeland, prosjektleder for Nordområdeprosjektet i Statoil.

Produksjonsskipet Johan Castberg
Illustrasjon av produksjonsskipet for Johan Castberg

I fjor boret Statoil fem letebrønner i Barentshavet. I år planlegges inntil fem letebrønner til. Både leteboring og produksjonsboring gir betydelig virksomhet på forsyningsbasene.

En av Birkelands viktigste oppgaver er å jobbe med utvikling av leverandører, slik at aktiviteten i Nord-Norge skal føre til størst mulig lokale ringvirkninger – selvfølgelig basert på konkurransedyktighet og kvalitet.

Derfor jobber Statoil aktivt med å kvalifisere nordnorsk industri til å bli leverandører – enten direkte mot Statoil eller som underleverandører til noen av de store leverandørselskapene.

Siden oppstarten i 2008 har rundt 300 bedrifter gjennomført hele eller deler av programmet Leverandørutvikling Nord-Norge, som Statoil arrangerer i samarbeid med Innovasjon Norge.

Industrikoordinator også i Hammerfest
Samtidig har Statoil jobbet aktivt med å forenkle kontraktsstrukturen, slik at det blir lettere for mindre selskaper å levere inn anbud.

Statoil satser også på industrikoordinatorer som kontaktpunkt mot lokal industri. Fram til 1. mars 2018 hadde selskapet koordinator i Harstad. Nå er det også tilsatt industrikoordinator i Hammerfest.

- Statoil jobber målrettet med å involvere gode leverandører i nord, slik at vi kan øke lokale ringvirkninger, sier Birkeland.

Ønsker mer samarbeid
I Sandnessjøen er Skjerve er opptatt av å skape jevn aktivitet og å bygge kompetanse og erfaring for framtiden.

Hun håper også at leverandører i nord kan utvikle samme type tillitsforhold seg imellom og muligheten for å jobbe i lag som man ser i oljefylker som Rogaland og Hordaland.

Nå gleder hun seg til juni. Da begynner arbeidet med de ti havbunnsrammene til Johan Castberg.

Relaterte sider