Statoil kjøper 25 prosents andel i Roncador-feltet i Brasil, og styrker sitt strategiske samarbeid med Petrobras for økt utvinning

18. desember 2017 07:00 CET | Sist endret 18. desember 2017 14:19 CET
Produksjonsskipet P-54 på Roncador-feltet. (Foto: Geraldo Falcão)

Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) og Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”) (BVMF: PETR4, NYSE:PBR) er blitt enige om at Statoil kjøper en andel på 25 prosent i Roncador, et stort oljefelt i Campos-bassenget i Brasil. Transaksjonen nesten tredobler Statoils produksjon i Brasil, med attraktiv balansepris og muligheter for ytterligere verdiskaping for begge parter ved bruk av Statoils ekspertise innen økt oljeutvinning. Det samlede vederlaget omfatter en første betaling av USD 2,35 milliarder, pluss betingede betalinger som utgjør opptil USD 550 millioner.

– Denne transaksjonen tilfører betydelig og konkurransedyktig langsiktig produksjon til vår internasjonale portefølje, og styrker Brasil ytterligere som et kjerneområde for Statoil. Vi er ser frem til å videreutvikle vårt strategiske samarbeid med Petrobras. Vi utvider vårt tekniske samarbeid, og vil dele teknologi, kompetanse og erfaring for å øke utvinningen av olje og gass, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.

Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil (t.v.) og konsernsjef Pedro Parente i Petrobras under signeringen av Roncador-kontrakten.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Roncador var det største funnet utenfor kysten av Brasil på 1990-tallet, og er i dag det tredje største produserende feltet i Petrobras sin portefølje, med om lag 10 milliarder fat oljeekvivalenter (foe) tilstedeværende og forventede gjenværende utvinnbare volumer på mer enn 1 milliard foe. Ambisjonen er å øke utvinningsgraden med minst 5 prosentpoeng, noe som kan øke de totale gjenværende utvinnbare volumene til mer enn 1500 millioner foe.

Feltet har vært i produksjon siden 1999, med en produksjon i november 2017 på om lag 240.000 fat olje per dag, pluss om lag 40.000 foe med assosiert gass per dag. Transaksjonen øker Statoils egenproduksjon i Brasil med rundt 175 prosent, til om lag 110.000 foe per dag fra om lag 40.000 foe per dag. Petrobras beholder operatøransvaret og en eierandel på 75 prosent. 

Konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre.
(Portretter: Ole Jørgen Bratland)
Anders Opedal
Anders Opedal, Statoils landsjef for Brasil.

I forbindelse med transaksjonen inngår de to selskapene en avtale for å oppnå høyest mulig verdiskaping og lengst mulig levetid for Roncador-feltet. Statoil vil bruke sin teknologi for økt oljeutvinning, og kompetanse og erfaring fra norsk sokkel og andre steder, mens Petrobras bidrar med sin erfaring som den største dypvannsoperatøren og utbyggeren av pre-salt-felt i verden. Flere konkrete muligheter for økt utvinning og verdiskaping er allerede identifisert.

– Strategisk samarbeid er en viktig del av vår forretningsplan, og Statoils kunnskap og erfaring fra økt oljeutvinning i modne felt vil skape verdier, ikke bare i våre operasjoner i Roncador, men også i andre modne felt i Campos-bassenget, med store muligheter for å påvirke den framtidige produksjonen i området, sier Pedro Parente, konsernsjef i Petrobras.

Petrobras og Statoil er partnere på 13 områder i enten lete- eller produksjonsfasen. Ti av disse ligger i Brasil, og tre utenfor landet. Kjøpet vil styrke Statoil som en av de største oljeprodusentene i Brasil, med operatøransvar for Peregrino-feltet og blokk BM-C-33, som begge ligger i Campos-bassenget, og blokk BM-S-8 som ligger i Santos-bassenget.

– Vi ser fram til å samarbeide med våre partnere for å utnytte oppsidepotensialet fra Roncador-feltet maksimalt. Kombinasjonen av Statoils erfaring fra økt oljeutvinning og Petrobras sin erfaring fra dypvannsfelt og pre-salt-felt, vil gjøre oss i stand til å utvide og øke produksjonen, og dermed verdien og kontantstrømmen, til fordel for Brasil, begge selskapene og leverandørindustrien, sier Anders Opedal, Statoils landsjef i Brasil.

Statoil har benyttet sine kunnskaper om økt oljeutvinning i utviklingen av sin globale portefølje, og har oppnådd en gjennomsnittlig utvinningsgrad på norsk sokkel som ligger godt over gjennomsnittet i industrien på verdensbasis. Selskapet har en ambisjon om å øke den ytterligere. Om lag 3000 Statoil-ansatte over hele verden arbeider med tiltak som er knyttet til økt oljeutvinning. Prosjektene for samarbeid om økt oljeutvinning mellom Statoil og Petrobras vil bli fulgt opp av representanter fra begge selskapene.

Statoil og Petrobras er også blitt enige om at Statoil vil ha opsjon på å bruke deler av kapasiteten på Petrobras’ gassterminal Cabiúnas til videreutvikling av BM-C-33, der begge selskaper er partnere, og som inneholder Pão de Açúcar, som er et funn i verdensklasse.

Dette markerer et viktig steg i utviklingen av Statoils posisjon i det brasilianske gassmarkedet, som er i ferd med å gjennomgå store endringer. Statoil har over 35 års erfaring fra bygging av gassverdikjeder, som den nest største leverandøren av naturgass i Europa og operatør av skifergassområder av høy kvalitet på land i USA med midtstrøm- og nedstrømposisjoner.

Konsernsjef i Petrobras Pedro Parente vil møte Statoils konsernsjef Eldar Sætre i Oslo for undertegningen 18. desember. Avtalen etterfølger intensjonsavtalen som selskapene inngikk i august 2016, og prinsippavtalene som ble inngått i september 2017.

Roncador-transaksjonen vil tre i kraft 1. januar 2018. Sluttføring av transaksjonen forutsetter at visse betingelser, blant annet myndighetsgodkjenning, blir oppfylt.

Statoils eierandeler i Brasil:

 

Sted

Eierandel

Status

Peregrino-feltet

Campos-bassenget  

60 % (operatør)

Produksjon på om lag 70.000-80.000 fat
per dag

Reserver på 300-600 millioner fat olje

Peregrino Fase II

Campos-bassenget

60 % (operatør)

Bygging

Produksjon fra 2020 på om lag 60.000 fat
per dag

Reserver på om lag 255 millioner fat olje

Roncador-feltet

Campos-bassenget

25 % etter denne
transaksjonen

Produksjon på 280.000 fat oljeekvivalenter
per dag

Blokk BM-C-33 som bl.a. omfatter
funnet Pão de Açúcar

Campos-bassenget

35 % (operatør)

Evaluering/utvikling

Om lag 1 milliard foe i utvinnbare reserver

Ti leteblokker

Espírito Santo-
bassenget

Seks med Statoil
som operatør

Leting

Blokk BM-S-8 omfatter Carcará-funnet  
og leteprospekter

Santos-bassenget

36,5 % (operatør)*  

Avgrensing

Carcará Nord-blokken

Santos-bassenget

40 % (operatør)

Lisens er tildelt og kontrakt skal undertegnes.

Apodi solenergiprosjekt

Quixeré,
Ceará-staten

43,75 %

Under bygging

* Venter på sluttføring av transaksjonene med partnere, som forutsetter at visse betingelser, blant annet myndighetsgodkjenning, blir oppfylt (andelen i BM-S-8 er 76% p.t.).

* * * * * *

Pressen inviteres til signering på Statoils kontor på Fornebu klokken 12.45 i dag 18. desember hvor Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil, og Pedro Parente, konsernsjef i Petrobras, vil være tilgjengelig for media.

MER INFORMASJON FRA:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, Investor Relations,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Erik Haaland, pressetalsperson for internasjonal virksomhet, Media Relations,
+47 954 21 770 (mobil)