Equinor tilbudt interessante lisenser i 24. konsesjonsrunde

18. juni 2018 12:04 CEST | Sist endret 18. juni 2018 12:23 CEST
West Hercules-plattformen
Boreriggen West Hercules i Barentshavet. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Olje- og energidepardementet har tilbudt Equinor 7 lisenser i 24. konsesjonsrunde. 5 operatørskap og 2 partnerposisjoner.

– Vi har en klar ambisjon om å opprettholde lønnsom produksjon på norsk sokkel frem til 2030 og så lenge utover 2030-tallet som mulig. Da er det helt avgjørende at vi får tildelt nytt leteareal utenfor allerede åpnede områder. Vi er tilfreds med det tilbudet vi har fått i dag, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserdirektør for norsk sokkel.

Tildelingen omfatter en forpliktelsesbrønn i sør-vestlige del av Barentshavet. Equinor er også tilbudt en interesant lisens på dypt vann i en nyåpnet del av Vøring-bassenget i Norskehavet.

– Tildelingen er i samsvar med Equinors letestrategi, der vi søker tilgang på letareal i stor skala. Leting på norsk sokkel er stadig mer utfordrende. Det er viktig for Norge og selskapene å få kartlagt de gjenværende kommersielle ressursene både i Norskehavet og Barentshavet. Vi ser at det er behov for å teste nye letemodeller og det er det vi sikter mot i disse lisensene. Det er gjennom å bevise alternative letemodeller vi best kan avklare ressursene fullt ut på sokkelen, sier Nicholas Ashton, letedirektør på norsk sokkel.

– Vi har bygget på vår over 40 år lange historie i Nord-Norge og vår lange erfaring fra leting i Barentshavet. Vi ønsker derfor å få avklart potensialet på den vestlige marginen av Barentshavet og i Hoop-området rundt Wisting. Et team i Equinor har jobbet over lang tid med å forberede denne søknaden, og jeg er veldig stolt av alle som har jobbet på tvers av hele Equinor for å sikre oss en tildeling som den vi fikk i dag, sier Ashton.

I motsetning til tildeingene i 23. konsesjonsrunde, er flertallet av disse tildelingene mer umodne og det kreves mer arbeid for å klargjøre borekandidater. Equinor vil derfor både samle inn og tolke data før man kan ta lisensene videre til en beslutning om det vil bli boret letebrønner.

– Borekampanjen vår i 2017 og det samarbeidet vi har sett iindustrien gjennom Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) viser at vi både kan bore på en sikker måte og på en kommersielt konkuransedyktig måte i disse områdene, påpeker Ashton.

– Vi ser på dette som en stor mulighet. Vi har stor tro på at hvis vi finner tilstrekkelig ressurser vil vi kunne bygge dem ut på en lønnsom måte, avslutter Nicholas Ashton.

I 24. konsesjonsrunde er Equinor tilbudt nye utvinningstillatelser i følgende områder:

  • 100 % eierandel og operatør for utvinningstillatelse PL957 (blokkene 6201/6 og 6202/4)
  • 50 % eierandel og operatør for utvinningstillatelse PL959 (blokkene 6503/8, 11, 12 og 6504/10, 11)
  • 40 % eierandel og operatør for utvinningstillatelse PL960 (blokkene 7018/4, 5)
  • 50 % eierandel og operatør for utvinningstillatelse PL961 (blokkene 7116/6 og 7117/4, 5)
  • 70 % eierandel og operatør for utvinningstillatelse PL966 (blokkene 7325/2, 3, 6, 8, 9 og 7326/4, 7, 8, 9 og 7327/7, 8 og 7426/10, 11) 
  • 30 % eierandel og partner for utvinningstillatelse PL963 (blokkene 7422/10, 11)  - AkerBP er operatør
  • 35 % eierandel og partner for utvinningstillatelse PL537B (blokk 7324/4)  - OMV er operatør

Relaterte sider