Skip to Content
no

Skal fjerne stigerørsplattform

september 17, 1998, 07:00 CEST

Stigerørsplattformen 2/4-S i Ekofisk-området sør på norsk sokkel skal fjernes. Den er satt ut av drift etter at gasstrømmen fra Statpipe-ledningen nå går i et eget omløpsrør (Ekofisk omløp) rundt Ekofisk-senteret.

2/4-S er knyttet til det Phillips-opererte Ekofisk-senteret ved hjelp av ei gangbru, men eies av Statpipe der Statoil er operatør. Statoil har nå satt i gang et prosjekt for å finne ut hvordan og når plattformen skal fjernes. Den står fast på havbunnen og består av stålunderstell med diverse moduler og systemer. I sin levetid tok plattformen i mot utstyr for innvendig kontroll av Statpipe-røret og målte gassmengdene som skulle gjennom Norpipe-ledningen til Emden i Tyskland.

"Nedstengningen av 2/4-S sparer Statpipe alene for rundt 30 millioner kroner året i driftskostnader," sier overingeniør Torbjørn Brekke ved Statoils transportkontrollsenter på Bygnes i Rogaland. I tillegg kommer sparte kostnader knyttet til energibruk og utslipp av karbondioksid, ifølge Brekke.

De første gassleveransene gjennom Ekofisk omløp gikk til Emden 24. august. Gassen blir nå målt på Draupner S-plattformen i Nordsjøen, mens utstyr kontrolleres på kompressorplattformen B11 som er knyttet til Norpipe. B11 ligger på tysk sokkel og blir operert av Phillips. Daglig transportkapasitet gjennom Norpipe er 50 millioner kubikkmeter gass.