Skip to Content
no

Ny avtale om rørledninger

oktober 2, 1998, 12:15 CEST

Eierne av gassrørledningene fra norsk sokkel til kontinentet er blitt enige om en felles tariff- og transportavtale.

De 11 selskapene som har eierinteresser i rørledningene Zeepipe, Europipe I, Europipe II, NorFra, Ekofisk omløp og tørrgassdelen av Statpipe, har forhandlet om tariff- og transportavtalen siden januar i år. Under en pressekonferanse i formiddag kunngjorde Statoil avtalen, som formelt sett er et 'kommersielt arrangement' for rørledningene.

"Denne avtalen vil redusere mulige interessekonflikter mellom eierne og brukerne av gassrørledningene og gjøre det enklere å komme fram til optimale løsninger for gassleveranser til kontinentet," sier Kurt Georgsen, som er forhandlingsleder i Gass utvikling & marked.

Avtalen er påkrevd som følge av at myndighetene i fjor ikke godkjente GasLed, som eiergruppene ønsket å etablere for å samordne sine interesser i de nevnte rørledningene gjennom ett interessentskap.

Foruten Statoil har følgende selskaper eierinteresser i rørledningene: Norsk Hydro, Saga, Shell, Esso, Elf, Total, Mobil, Conoco, Agip og Neste.

Statoil mener den nye avtalen vil forenkle framtidige gassallokeringer til felt, og at den vil gi økt mulighet til å transportere gassen mest mulig kostnadseffektivt.