Skip to Content
no

Russiske og norske oljetopper møttes

november 9, 1998, 07:00 CET

Nåværende og framtidig samarbeid stod på agendaen da ledelsen i Statoil og Gazprom møttes i Stavanger fredag.

Den seks mann store russiske delegasjonen var ledet av Gazproms styreformann Rem Vyakhirev.

Besøket fra Gazprom var en direkte respons på en invitasjon fra konsernsjef Harald Norvik under hans besøk i Moskva i mai i år. Det opplyser Sigmund Helland, leder for Statoils Russland-lag ved hovedkontoret.

Dagens samarbeid mellom Statoil og Gazprom er knyttet til oljevirksomheten i Petsjorahavet. Her deltar de to selskapene i tre letelisenser. Boringen av en letebrønn i én av disse lisensene ble nylig avsluttet. Selskapene vurderer nå resultatene fra denne brønnen.

I tillegg til letelisensene, er det etablert et samarbeidsprogram rettet mot Petsjorahavet mellom Statoil, Gazprom og Norsk Hydro.