Skip to Content
no

Vil lete enda dypere i Angola

januar 7, 1999, 12:15 CET

Statoil har meldt sin interesse for en andel i Blokk 31 utenfor kysten av Angola, hvor havdypet er 1700-2000 meter.

Blokken ligger vest for Blokk 15 den nordlige delen av den angolanske sokkelen. Statoil er fra tidligere andelshaver i Blokk 15 og Blokk 17. Det er påvist betydelige oljereserver i begge blokkene.

"I samarbeid med BP Amoco har vi kommet fram til at Blokk 31 er en interessant blokk å være med i," sier Jon Bakken, leder for Statoils virksomhet i Angola.

"I 1997 fikk vi signaler om at daværende BP og Statoil var i posisjon til å kunne få andeler i denne dypvannslisensen. Vi regner med at BP Amoco kan få operatørskap for denne blokken," sier han.

Myndighetenes avgjørelse om hvilke selskaper som får delta og hvor store andeler de får i lisensen, håper Bakken blir avklart i løpet av første kvartal i år. Prosessen foregår som en budrunde i to trinn, der selskapene i øyeblikket er inne i andre runde.

Dersom Statoil får en andel i blokken, regner ikke Jon Bakken med at det skal by på spesielt store utfordringer å lete på så stort dyp. Utfordringene blir større dersom man skal sette eventuelle funn i produksjon. Da kan det bli nødvendig å videreutvikle produksjonsløsninger som er planlagt brukt på grunnere havdyp for så store dyp som her.

"Stigerørsløsningen som er planlagt anvendt på Girassol-feltet i Blokk 17 har stort potensial for anveldelse på enda dypere vann," sier Bakken. Girassol og de øvrige funnene i denne blokken er gjort på 1300-1400 meters dyp.

Kamphandlingene mellom regjeringshæren og opprørsbevegelsen UNITA i det siste har ikke hatt direkte innflytelse på Statoils aktiviteter i Angola.

"Vi ser alvorlig på situasjonen og synes utviklingen i landet i den senere tid er dypt beklagelig. Det som skjer er en katastrofe for befolkningen," sier Bakken.

Av funnene som så langt er gjort utenfor kysten av Angola i blokkene hvor Statoil er med, er Elf-opererte Girassol i Blokk 17 så langt det eneste som er vedtatt utbygd. Planen er å sette feltet i drift i 2001.