Skip to Content
no

Norsk gass til britisk marked

januar 15, 1999, 09:00 CET

Det norske Gassforhandlingsutvalget (GFU) har solgt gass for cirka 400 millioner kroner til kunder i Storbritannia.

Det er første gang norsk gass er solgt som spot-gass til det britiske markedet. Leveransene startet i november i fjor og varer ut mars i år.

Gassen fraktes kontraktuelt gjennom rørledningen Interconnector, som går fra Zeebrugge i Belgia til Bacton i Storbritannia. Ledningen ble åpnet 1. oktober i fjor. Den ble opprinnelig bygget for å frakte gass fra Storbritannia til kontinentet. Etter at leveransene startet har imidlertid prisene i Storbritannia holdt seg høye. Dette førte til at gasstrømmen ble snudd allerede 9. desember, en utvikling som aktørene i gassmarkedet ikke hadde ventet.

For Statoil og de andre norske gasseksportørene er Storbritannia et interessant marked. I 1987 var den norske markedsandelen for gass i UK oppe i 28 prosent. 10 år senere var markedsandelen sunket til én prosent. Det nye vintersalget fordobler salget av norsk gass i Storbritannia i år.

"Vi ønsker å ekspandere i markedet, og så nye muligheter med Interconnector," opplyser Georg Karl Gundersen i Gass utvikling & marked. Han er leder i GFU, hvor Statoil, Norsk Hydro og Saga er faste medlemmer.

Gjennom det norske vintersalget av gass har selgerne fått til en verdiskapning uten at det har vært nødvendig med ekstra investeringer.

"Vi har benyttet oss av posisjonene våre, og bruker ledig produksjons- og transportkapasitet. Til sammen er det blitt utført om lag 20 ulike arrangementer som trekker på totaliteten av produksjonsmuligheter og på 'gasskompetanse' i alle ledd i verdikjeden." Det opplyser Jan K. Karlsen, som er markedssjef for gassalg til Storbritannia.

Han understreker at gasselgerne kommersielt er meget godt fornøyd med vintersalget til UK.

Det er i dag ingen direkte kontakt mellom det norske forsyningssystemet og gassmarkedet i Storbritannia. Det norske gassalget har derfor vakt oppmerksomhet, spesielt i Storbritannia. Markedssjef for gassalg til Belgia, Bernt W. Pettersen, forklarer at salget blant annet har blitt mulig gjennom et samarbeid med Distrigas. Norsk gass transporteres i dag gjennom rørledningen Zeepipe, og lander i mottaksterminalen i Zeebrugge. Gassen fra Storbritannia gjennom Interconnector lander også i Zeebrugge, men i en egen terminal. Det er ingen fysisk kontakt mellom disse to terminalene.

"For å få til flyttingen av gass fra Distrigas-terminalen til Interconnector-terminalen, benyttet vi oss av en Distrigas-forbindelse lenger nede i Belgia," forklarer Pettersen.

Kapasiteteten i Interconnector er på 20 milliarder kubikkmeter gass årlig fra Storbritannia til Belgia og 8,5 milliarder kubikkmeter årlig motsatt vei.

British Gas eier 35 prosent av rørledningen. De andre eierne er Conoco, Gazprom, BP og Elf med 10 prosent hver, og Amerada
Hess, National Power, Ruhrgas, Snam og Distrigas, alle med fem prosent.