Skip to content

Må få bukt med overskridelser

februar 4, 1999, 07:00 CET

Usikkerheter som kan føre til kostnadsøkninger i utbyggingsprosjekter må reduseres. I tillegg må forbedringsarbeidet som startet med Norsok fortsette.

Det poengterte olje- og energiminister Marit Arnstad på en pressekonferanse i Stavanger i går, i forbindelse med at nvesteringsutvalgets rapport ble lagt fram.

Utvalget har på oppdrag fra departementet gjort en analyse av investeringsutviklingen i utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel de siste fire årene. Arbeidet har i hovedsak dreid seg om å finne ut hvorfor investeringene i en rekke prosjekter har økt i forhold til opprinnelige planer.

Utvalget har sett nærmere på 13 prosjekter blant de 36 som ble registrert i perioden 1994-98. De 13 prosjektene står for 65 prosent av investeringsvolumet i denne perioden. Samlet har prosjektene en kostnadsøkning på 30 milliarder kroner, som utgjør cirka 27 prosent. Blant prosjektene som gjennomgås er flere Statoil-opererte utbyggingsprosjekter, inkludert Åsgard-utbyggingen og Kårstø utbyggingsprosjekt.

Da Norsok-arbeidet startet for fem års tid siden, var målet å redusere kostnadene og tidsbruken i prosjekter. Selskapene ville forbedre inntjeningen i prosjekter på norsk sokkel. Det ble formulert mål som kutt i tids- og kostnadsbruken på 40-50 prosent innen utgangen av 98, sammenlignet med hva som var beste praksis i 1993. Samtidig skulle norsk sokkel opprettholde den ledende posisjonen innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Norsok har ført til betydelige kostnadsreduksjoner og forbedret gjennomføring av prosjekter. Ifølge Arnstad er det på tide å starte på et nytt trinn i Norsok-prosessen, hvor man samtidig "prøver å bli ferdig med en del barnesykdommer".

"Norsok har ført til store endringer i måten å gjennomføre prosjekter på, samtidig som ny teknologi har blitt utviklet," poengterte Arnstad.

Å vende tilbake til hvordan prosjekter ble gjennomført tidligere er ikke noe mål. I stedet må alle parter arbeide med å redusere usikkerhetene knyttet til utbygginger og sikre at prosjektene er basert på et solid fundament, understreket Arnstad.