Skip to content

Kutter på Gullfaks B

mars 1, 1999, 07:00 CET

Fra 1. mars skal færre folk holde driften i gang på Gullfaks B-plattformen i Nordsjøen.

Antall Gullfaks-ansatte reduseres med 22 personer. I tillegg reduseres tallet på ansatte i forpleiningen. Etter endringen skal i alt 102 personer ha sin arbeidsplass på Gullfaks B. Det betyr at det til en hver tid vil befinne seg 46 personer om bord på plattformen, såfremt det ikke utføres boring, tunge brønnoperasjoner, vedlikehold eller revisjonsstans.

"Vi foretar denne bemanningsreduksjonen for å bedre inntjeningsevnen på Gullfaks B. Vi har hele tiden siktet mot å unngå oppsigelser, og det har vi lykkes med," sier operasjonssjef Bjørg Aalstad.

Hun forteller at fristilt personell har blitt overført til andre Statoil-installasjoner på norsk sokkel, somTroll gass i Nordsjøen og Heidrun, Norne, og Åsgard i Norskehavet.

Arbeidet har pågått siden 1996. Fagforeningene har deltatt aktivt.

"Vi har vært med fra starten og har medvirket i prosessen. Måten vi har arbeidet på kan danne en modell for lignende prosesser på norsk sokkel. Vi har lært at vi må være nøye med å sjekke hvilke føringer som ligger i lønnssystemet og andre vedtatte rammebetingelser i selskapet," sier Dag Unner Mongstad i Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund.

Noen av oppgavene knyttet til driften av Gullfaks B-plattformen blir overført til land. I tillegg skal det tas i bruk utstyr som trenger mindre vedlikehold. I forbindelse med tunge bore- og brønnoperasjoner skal personell fra andre installasjoner hjelpe til.

Produksjonen fra Gullfaks B har pågått i 11 år. Den er på om lag 95.000 fat olje i døgnet. I tillegg produseres det to ganger så mye vann. Levetiden for hovedreservoaret på Gullfaks-feltet er beregnet til 2016.