Skip to content

Ny leder for Industri & handel

mars 4, 1999, 07:00 CET

Grethe K. Moen (38) blir ny direkt√łr for forretningsomr√•det Industri & handel.

Hun erstatter Leidulf Ramstad (52), som ut fra en personlig vurdering har valgt ikke √• g√• inn i stillingen. Leidulf Ramstad vil i stedet fortsette som leder for Statoils raffinerivirksomhet, en stilling han hadde inntil han for kort tid siden ble utnevnt til direkt√łr for Industri & handel.

Grethe K. Moen er sivilingeni√łr, og begynte i Statoil i 1982. Hun har arbeidet som prosessingeni√łr, innenfor gassomr√•det med markedsanalyse og salgsforhandlinger og som lisenssjef. I 1994 ble hun produksjonsdirekt√łr for Veslefrikk og √•ret etter produksjonsdirekt√łr for Sleipner.