Skip to Content
no

Flere letebrønner i Irland

mars 11, 1999, 07:00 CET

Statoil skal delta i to boreoperasjoner på kontinentalsokkelen vest for Irland i år.

I begynnelsen av mai skal det bores en avgrensningsbrønn på Corrib-feltet i Slyne Trough, hvor Statoil har en andel på 15 prosent. Området ligger på 350 meters havdyp 70 kilometer vest for øya Achill.

I 1996 ble det påvist gass på Corrib, som er det andre gassfunnet på irsk sokkel siden Kinsale kom i produksjon for over 20 år siden. En avgrensingsbrønn i 1998 viste at reservoaregenskapene er svært gode. Årets brønn blir den tredje på dette feltet, som opereres av Enterprise Oil, og hvor også Saga Petroleum har en andel på 40 prosent .

"Vi regner med at årets boring skal bekrefte Corrib-feltets kommersielle potensial og gi oss det første skikkelige fotfeste i Irland," sier letesjef Geirr Haarr i Statoil Exploration (Ireland).

Senere i år skal det også bores en letebrønn på nabostrukturen Shannon i samme lisensen. Utsiktene til å finne gass på dette feltet er mer usikre, men Haarr forventer at et tilleggsfunn her kommer til å øke lønnsomheten for området.

"Årets boringer vil forhåpentligvis bekrefte at Slyne-Erris området vest for Irland er en gassprovins. Målet er å begynne egne boringer i nabolisensen hvor Statoil er operatør til neste år," sier Haarr.

Statoil deltar i til sammen ni lisenser på irsk sokkel og er operatør for fire av dem. Med et brutto leteområde på 12.666 kvadratkilometer har Statoil det største området av alle oljeselskapene som deltar her.