Skip to Content
no

Lovende funn ved Norne

mars 15, 1999, 23:00 CET

Statoil har gjort et lovende funn av hydrokarboner sørvest for Norne i Norskehavet.

Funnet er gjort 170 kilometer utenfor kysten av Helgeland i blokk 6507/3, som er en del av utvinningstillatelse 159. Foreløpig er det for tidlig å si hvor store utvinnbare reserver som er påvist, og hvilken type hydrokarboner som finnes i strukturen.

Statoil evaluerer for tiden brønninformasjonen, og for å avklare funnets potensial og eventuelle hydrokarboner i nedre del av strukturen vil selskapet bore et sidesteg mot øst. Også denne boringen vil bli utført av riggen Byford Dolphin, som etter den reviderte planen vil være i leteområdet fram til 15. april.

Undersøkelsesbrønnen 6507/3-3 ble boret på en struktur mellom feltene Heidrun og Norne. Den ble boret på 392 meters vanndyp ned til en total dybde på 3830 meter under havoverflaten.

Under boringen er det innhentet 220 meter kjerneprøver og gjennomført omfattende logging av brønnen. Det vil ikke bli gjennomført separate produksjonstester.

Statoil eier 50 prosent av rettighetene i utvinningstillatelse 159, hvorav Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) utgjør 20 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Enterprise Oil (40 prosent) og Saga Petroleum ASA (10 prosent).

I 1990 ble gass- og kondensatfunnet Alve konstatert i det samme området. Det var Alve-funnet som satte Statoil på sporet av Norne-feltet. BP Amoco gjorde nylig olje- og gassfunnet Skarv like sør for blokken.