Skip to Content
no

Planlegger å fjerne plattform

mars 31, 1999, 08:00 CEST

Statoil planlegger å demontere og fjerne stigerørsplattformen 2/4-S på Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Plattformen har tidligere gjort tjeneste som oppkoplingsplattform mellom transportsystemene Statpipe og Norpipe.

I august i fjor ble gassen faset over i en nye rørsløyfe som binder Statpipe direkte til Norpipe-ledningen. Plattformen var ikke lengder nødvendig. Den ble tømt for hydrokarboner etter å ha vært i drift i 13 år.

Statoil har utført en studie for å finne ut hva som bør skje med plattformen. Konklusjonen er klar: Det er best å fjerne toppdelen på plattformen og gangbroene til Ekofisk-senteret innen utgangen av år 2000, både av hensyn til økonomi og sikkerhet.

Johannes Larsen, leder for plattformdrift i Gass produksjon & transport, sier anbefalingen er å fjerne de øvre delene først. Risikoen for at det skal oppstå skader på plattformen har økt som følge av nedsynkingen på Ekofisk-feltet. Plattformen har i dag sju-åtte meter mindre klaring til havflaten enn da den ble satt på plass.

"Understellet regner vi med å fjerne noe senere, samtidig med fjerningen av de andre utrangerte plattformene på Ekofisk," sier Larsen.

Fjerningen av modulene kommer til å skje i motsatt rekkefølge av selve installasjonen. En tilsvarende operasjon er tidligere utført i Nordsjøen da Esso fjernet plattformen Odin.

I motsetning til overdelen og gangbroene, som kan demonteres og fraktes hele til lands for videre opphogging eller gjenbruk, er det mest trolig at understellet må
deles opp før det blir hevet og fraktet til land.