Skip to Content
no

Siste Sygna-kontrakt

juli 1, 1999, 08:15 CEST

Statoil har tildelt Coflexip Stena Offshore-Rockwater Joint Venture en kontrakt i forbindelse med utbyggingen av Sygna-feltet i Nordsjøen verdt rundt 160 millioner kroner.

Selskapet er sammensatt av Coflexip Stena Offshore Norge og Halliburton Subsea Systems. Det skal installere undervannsutstyr, kontrollkabel og brønnstrømsrør i perioden november 1999 til mai 2000.

Dette er den siste kontrakten som har blitt tildelt i forbindelse med Sygna-utbyggingen. Kongsberg Offshore har tidligere fått kontrakt på levere brønnrammen, mens Aker Offshore Partner skal utføre modifikasjoner på Statfjord C-plattformen for å gjøre den i stand til å ta i mot brønnstrømmen fra Sygna.

Feltet skal bygges ut med en bunnramme med rørledning til Statfjord C-plattformen 21 kilometer lenger sør. Etter planen skal det være to produksjonsbrønner på bunnrammen. Samlede investeringer er beregnet til 1,4 milliarder kroner.