Skip to Content
no

Borestart i Kasakstan

august 18, 1999, 08:30 CEST

Lørdag 14. august begynte OKIOC boringen av den første letebrønnen på kasakstansk sokkel i Kaspihavet.

Både den kasakstanske statsministeren Nurlan Balgimbayev og pressen var til stede på riggen Sunkar under borestarten, som ble markert med seremoni og festmiddag.

Offshore Kazakhstan International Operation Company (OKIOC), som er et konsortium bestående av Agip, British Gas International, BP Amoco, Inpex, Mobil, Phillips, Shell, Statoil og TotalFina, gjennomfører et leteprogram i tråd med produksjonsdelingsavtalen med republikken Kasakstan.

"Vi venter å være inne i selve reservoaret i slutten av året," sier Knut Henrik Jakobsson, prosjektleder for Kasakstan.

Kashagan East, der brønnen bores, kan vise seg å være en av verdens største forekomster av hydrokarboner.

OKIOC regner ifølge Jakobsson med å finne betydelige mengder olje, kanskje så mye som et par Statfjord-felt. Dersom det skulle slå til, betyr det at feltet kan inneholde opp mot 14 milliarder fat olje.

Brønnen vil sannsynligvis ikke bli testet før på nyåret, når isen er borte. Neste år skal det bores enda en letebrønn i Kashagan-strukturen. Begge brønnene skal bores av Sunkar, som eies og opereres av Parker Drilling Company. Riggen ble tauet ut fra et verft i Astrakhan i Russland til Kashagan East tidlig i sommer.

Riggen er bygget om for rundt 800 millioner kroner for å kunne operere under de ekstremt vanskelige forholdene nordøst i Kaspihavet. Brønnene skal bores på 3-4 meters dyp i åpen sjø rundt 180 kilometer fra land. Store isdannelser om vinteren og kompliserte geologiske forhold er andre elementer som gjør arbeidet vrient.

Naturen og dyrelivet i området er svært følsomt, og det stilles strenge miljøkrav til OKIOC.