Skip to Content
no

Oppstart på Nordflanken

august 27, 1999, 09:20 CEST

Oljeproduksjonen fra Statfjord Nordflanken i Nordsjøen kom i gang i går ettermiddag, torsdag 26. august.

I første omgang skal det produseres olje fra to brønner. Enda en oljeprodusent og en vanninjeksjonsbrønn skal etter planen settes i drift neste år, opplyser prosjektsjef Kåre Søvik.

"Vi er svært godt fornøyd med oppstarten og at vi klarte den nå i august måned," sier Søvik.

Prosjektet har vært gjennomført på cirka 22 måneder, til tross for alvorlig skade på et rørleggingsfartøy i en meget kritisk fase. Skaden førte til at produksjonen starter tre uker senere enn opprinnelig planlagt.

Statfjord Nordflanken utgjør den nordligste enden av Statfjord-feltet. Utbyggingen er et delprosjekt under Statfjord utviklingsprosjekter (SFU). Feltet er bygd ut som en satellitt med to bunnrammer, en for oljeproduksjon og en for vanninjeksjon med brønnstrømsoverføring til Statfjord C. Der foregår prosessering, lagring og bøyelasting.

Etter boring av den første produksjonsbrønnen, er reservene i Nordflanken anslått til 75 millioner fat olje. Dette er en halvering i forhold til opprinnelige anslag.

Plattformsjef Arild Pettersen på Statfjord C opplyser at Statoil nå greier å få ut oljen fra nordspissen i reservoaret. Dette området har vært vanskelig å komme til.

Produksjonen på rundt 25.000 fat olje i døgnet, sammen med annen satellittproduksjon, bidrar til forlenget levetid for Statfjord C-plattformen fram til cirka 2012-2014.