Skip to Content
no

Rask borestart på Urd

oktober 26, 1999, 08:00 CEST

Statoil har startet boringen av den første letebrønnen i det lovende prospektet Urd i Nordsjøen. Det er en meget rask oppstart etter at produksjonslisensen ble tildelt i juni i år.

Under Nordsjøtildelingen ' 99 ble selskapet valgt til operatør for blokkene 25/3 og 25/6 i lisens 245, om lag 40 kilometer nordøst for Norsk Hydros Heimdal-felt.

Direktør Knut G. Røssland i enheten Nye muligheter på norsk sokkel i Undersøkelse og produksjon Norge sier disse blokkene var blant de mest etterspurte i tildelingsrunden. Etter hans mening vant Statoil fram med sin søknad fordi den inneholdt en helhetlig og godt gjennomarbeidet strategi for utforskningen.

"Dette er et lovende prospekt, og boringen har stor betydning for oss. Vi håper å gjøre oljefunn, og gjør vi det, kan det være snakk om store volum," sier Røssland.

Boringen startet 21. oktober fra riggen Byford Dolphin. Etter tre uker skal den ha nådd fram til det antatte reservoaret på rundt 2000 meters dyp.

Statoils eierandel i lisensen er på 30 prosent. I tillegg har Statens direkte økonomiske andel (SDØE) og Mobil 25 prosent hver, og Saga Petroleum 20 prosent.