Skip to Content
no

Turbin gir 570 millioner mer

november 12, 1999, 07:00 CET

Etter at effekten på en turbin på Heidrun-feltet ble økt med fem prosent, har produksjonen og produksjonsinntekten gått opp like mye.

Basert på samlet produksjon hittil i år og en oljepris på 20 dollar fatet, betyr dette en økt inntekt på 570 milllioner fra feltet i år. Det tilsvarer rundt 88 prosent av driftsbudsjettet for 1999, opplyser fagansvarlig for roterende maskineri på Heidrun-plattformen Kyrre Langnes.

Kapasiteten på eksportgasskompressoren er flaskehalsen i produksjonen på Heidrun-feltet i Norskehavet. Kompressoren blir drevet av en gassturbin. Ifølge produsenten Rolls-Royce er turbinen den eneste av denne typen i verden som går med så høy belastning kontinuerlig.

"Rolls-Royce var skeptisk til å øke turbineffekten da vi foreslo dette for to år siden. Økt effekt fører til høyere varmebelastning på turbinen som dermed kunne få redusert levetid," forklarer Langnes.

Klimaet har imidlertid en nedkjølende virkning på turbinen, som hittil har vært i drift i cirka 20 måneder uten problemer. Både før og etter omleggingen har den vært blant de mest driftssikre i Statoil.

Langnes påpeker at drift av en turbin så nært dens fysiske grenser krever nøye oppfølging for å sikre at den ikke blir utsatt for unødige påkjenninger. Det er derfor nødvendig med kontinuerlig tilstandskontroll.

En grundig evaluering av erfaringene så langt skal gjøres i forbindelse med en planlagt overhaling. Planen er å fortsette å kjøre turbinen på topplast, i første omgang til 2001. Ifølge Langnes vil driften trolig fortsette også utover denne perioden.