Skip to Content
no

Statfjord fyller 20 år

november 24, 1999, 07:00 CET

I dag feirer Statfjord-feltet sin 20-årsdag. Siden Statfjord A åpnet kranene 24. november 1979 har det skapt verdier for over 910 milliarder kroner.

Vel halvparten av dette beløpet har staten fått direkte i form av skatt og produksjonsavgift. Feltet har produsert nærmere 3,7 milliarder fat olje og nesten 60 milliarder kubikkmeter gass.

Statfjord la grunnlaget for rørledningen Statpipe og gassanlegget på Kårstø. Bøyelastingen av olje på Statfjord har gjort Statoil – i dag via selskapet Navion – til verdens største operatør av bøyelastere. Fram til nå har 5154 skip blitt fylt opp med olje fra feltet.

Statfjord ble utviklet og drevet av Mobil fram til 1. januar 1987, da Statoil overtok operatøransvaret.

"På 70-tallet var utbyggingen preget av forsinkelser, kostnadsstigning og mediestorm. Prosjektet ble utsatt for offentlig granskning, men Statfjord B, for eksempel, tjente seg inn på 11 måneder," sier prosjektleder Håkon Lavik i Statfjord plan og lisens.

I 1982 utgjorde Statfjord over 80 prosent av Statoils driftsresultat. I 1998 bidro det fortsatt til rundt 40 prosent av driftsresultatet.

Fra 1987 til og med 1993 produserte Statfjord over 700.000 fat olje i døgnet i gjennomsnitt. Siden 1994 har produksjonen sunket til dagens nivå på vel 250.000 fat.

Produksjonsrekorden på Statfjord A ble satt 3. desember 1985 med 351.235 fat olje. Den mest stabile brønnen, A06, startet opp 1. oktober 1980 og produserte uten overhaling eller skifting av utstyr fram til 10. august 1995. Da hadde den gitt 121.400.000 fat olje.

Statfjord-feltet produserer nå tre ganger så mye vann som olje. Nesten fem sjettedeler av reservene fra det 160 millioner år gamle reservoaret fra Jura-tiden har blitt hentet opp fra havbunnen. Det kommer til å ta 10-15 år å få ut resten.

Ansatte på de tre plattformene og i driftsorganisasjonen i Stavanger markerer 20-årsdagen med et bedre måltid. En modell av Statfjord B-plattformen blir i dag overrakt Oljemuséet i Stavanger.