Skip to content

Ny konsernledelse i Statoil

november 30, 1999, 23:00 CET

Med virkning fra kommende ürsskifte für Statoil ny konsernledelse med følgende sammensetning:

  • Konsernsjef Olav Fjell
  • Direktør, Konsernstab (utpekes senere, ekstern ansettelse)
  • Direktør Henrik Carlsen, Undersøkelse og produksjon Norge
  • Direktør Rolf Magne Larsen, Internasjonal undersøkelse og produksjon
  • Direktør Peter Mellbye, Europeisk gass
  • Direktør Erling Øverland, Markedsføring og energi
  • Direktør Elisabeth Berge, SDØE
  • Direktør Morten Loktu, Teknologi

I forhold til dagens organisasjon gjennomføres tre endringer:

Forretningsomrüdene Marketing og nordisk energi og Industri og handel samles i et nytt forretningsomrüde Markedsføring og energi. De to forretningsomrüdene samles fordi det er betydelige felles strategiske utfordringer i de virksomhetene som drives innenfor disse omrüdene i dag.

Markedsføring og energi vil bli ledet av Erling Øverland som i dag er økonomi- og finansansvarlig i konsernledelsen. De øvrige forretningsomrüdene Undersøkelse og produksjon Norge, Internasjonal undersøkelse og produksjon og Europeisk gass videreføres.

Teknologiomrüdet vil konsentrere sin virksomhet om utviklingsrettede aktiviteter, mens teknologiarbeid knyttet til løpende prosjekter vil bli organisert i de respektive forretningsomrüdene. Teknologi vil bli ledet av Morten Loktu som i dag er direktør for Statoils forskningssenter.

For ü effektivisere stabsarbeidet i konsernet samles alle konsernstaber og konserntjenester i et konsernsenter. Denne enheten vil bli ledet av direktør for konsernstab som rekrutteres eksternt.

"Den nye ledergruppen representerer fornyelse büde eksternt og internt samtidig som hensynet til kontinuitet blir ivaretatt. Organisasjonsendringene reflekterer at jeg vil stille strengere krav til forretningsorientering og inntjening samtidig som konsernets hovedstrategier føres videre", sier konsernsjef Olav Fjell.

Direktør Grethe Moen som nå leder forretningsområdet Industri og handel går til stillingen som nestleder i Undersøkelse og produksjon Norge. Direktør Sten Åke Forsberg som i dag er direktør for Marketing og nordisk energi vil fortsette å arbeide innenfor det nye forretningsområdet Markedsføring og energi.

Direktør Stig Bergseth som i dag leder Statoils teknologiorganisasjon vil overta som HMS-direktør i Statoil etter Arve Thorvik. Arve Thorvik vil bli tilknyttet organisasjonen World Business Council for Sustainable Development i Geneve gjennom et samarbeid med Statoil.

Fakta om Statoils konsernledelse
(klikk pĂĽ navn for ĂĽ se bilde)

Konsernsjef Olav Fjell (48) er siviløkonom. Han tiltrüdte som konsernsjef i september i ür.

Direktør Henrik Carlsen (53) er sivilingeniør. Han har hatt ulike stillinger i Statoil siden 1976.

Direktør Rolf Magne Larsen (46) er sivilingeniør. Han ble ansatt i Statoil i 1980, og har hatt flere lederstillinger.

Direktør Peter Mellbye (50) er statsviter og har hatt lederstillinger innenfor gassomrüdet i Statoil. Han ble ansatt i 1982.

Direktør Erling Øverland (47) er siviløkonom. Han ble ansatt i Statoil i 1976 og har hatt ulike lederstillinger i konsernet.

Direktør Elisabeth Berge (45) er siviløkonom. Hun har vÌrt ansatt i Statoil siden 1990 og fikk i februar i ür ansvaret for Statoils ivaretakelse av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Direktør Morten Loktu (39) er sivilingeniør. Han har vÌrt ansatt i Statoil i perioden 1985-89 og fra 1991.

Kontaktperson: John Ove Lindøe, tlf. 51 99 68 81