Skip to content

Plan for Kvitebjørn klar

desember 21, 1999, 23:00 CET

Rettighetshaverne i gass- og kondensatfeltet Kvitebjørn i Nordsjøen leverer i disse dager plan for utbygging og drift til myndighetene.

Utvinnbare reserver i Kvitebjørn er beregnet til om lag 55 milliarder kubikkmeter gass og 132 millioner fat kondensat. Feltutbyggingen er beregnet å koste om lag 7,6 milliarder kroner med dagens kroneverdi.

"Det er et økende behov for gass i markedet, og forutsatt at det åpnes for å levere gassen fra feltet til kunder på kontinentet fra høsten 2004, kan utbyggingen bli besluttet allerede i sommer," sier leder for Kvitebjørnprosjektet Bjarne Bakken.

Sammen med partnerne Norsk Hydro og Elf ønsker operatøren Statoil å bygge ut feltet med en prosessplattform med stålunderstell. Plattformen skal ha prosessanlegg som skiller rikgass og kondensat for transport i separate rørledninger. Planen er å sende rikgassen i rør til mottaksterminalen på Kollsnes i Hordaland, hvor den skal foredles til salgsgass og et væskeprodukt.

Ifølge utbyggingsplanen kan plattformen være på plass på feltet våren 2003, og boringen av brønner starte umiddelbart. I oktober 2004 kan feltet være klart for produksjon fra fire brønner. Kvitebjørn kan produsere vel 20 millioner kubikkmeter rikgass og 62.500 fat kondensat i døgnet fra i alt ni brønner. Det betyr at det kan levere 6 milliarder kubikkmeter salgsgass årlig.

Gassen går i transportnettet til kontinentet, mens væsken sendes videre til Vestprosess-anlegget for foredling til butan, propan eller nafta. Kondensatet eller lettoljen er foreløpig planlagt sendt i et nytt rør, Kvitebjørn oljerør, via Troll oljerør II til Mongstad-raffineriet i Nordhordland.

Plattformen skal ha full boreutrustning. Ifølge Bakken er dette en gunstig økonomisk løsning, blant annet fordi den eliminerer behovet for en egen borerigg. Dessuten er den i stand til å ta imot olje og gass fra eventuelle nye småfelt i området. Boligkvarteret skal ha 95 senger, og dermed kapasitet til å ta imot flere enn de 25 som skal bemanne plattformen under regulær drift.

Tidligere denne måneden søkte Statoil Forsyningsutvalget om tildeling av gassleveranser fra blant annet Kvitebjørn. Svaret på søknaden, som ventes i mars 2000, vil avgjøre når feltet kan bygges ut. Endelig godkjenning fra Olje- og energidepartementet skal foreligge 1. juli neste år.