Equinor tildeler Akofs lett brønnintervensjonskontrakt

19. juni 2018 10:13 CEST
Kontraktsignering
Geir Sjøberg (t.h.), konsernsjef Akofs Offshore, og Rannfrid Skjervold, direktør for undergrunnsanskaffelser i Equinor.
(Foto: Kjetil Eide / Equinor ASA)

Akofs Offshore med innretningen Akofs Seafarer er tildelt kontrakt for å drive lett brønnintervensjon for alle Equinor-opererte lisenser i perioden 2020 til 2025.

Equinor er operatør for om lag 560 undervannsbrønner i drift på norsk sokkel. Brønnene krever vedlikehold, reparasjoner og nye produksjonstiltak. I 2017 gjennomførte Equinor 55 operasjoner med lett brønnintervensjon, der gjennomsnittlig balansepris på ny produksjon var under 4 dollar per fat.

Kontrakten for kabeloperasjoner på Equinors undervannsbrønner har en varighet på fem år, og inkluderer én opsjon tre år. Anslått verdi for de fem årene er i underkant av 3 milliarder kroner. Blant tjenestene som er inkludert i avtalen er kjøring av brønnkontrollpakke, kabeltjenester, fjernstyrt undervannsfartøy, noen loggetjenester og bruk av brønntraktor.

Akofs Seafarer er 156 meter lang, og er med det en betydelig større innretning en det som er brukt for lett brønnintervensjon for Equinor tidligere.

– De siste årene har vi drevet med lett brønnintervensjonsaktiviteter i de delene av året som har best vær. Vi ønsker nå å drive med helårsintervensjoner, med en innretning som fungerer på linje med de mobile riggene når det gjelder venting på vær. Dette er en robust innretning som vil kunne operere store deler av året, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

Avtalen er en videreføring av intensjonsavtalen som ble inngått med mellom Equinor og Akofs Offshore 16. mai. Akofs Offshore er et datterselskap av Akastor.

Relaterte sider og nedlastinger

Innretningen Akofs Seafarer
Fartøyet Akofs Seafarer. (Foto: Akofs Offshore)