Skip to Content
no

Kjøpte for 34 milliarder i 1999

februar 18, 2000, 07:00 CET

I 1999 kjøpte Statoil varer og tjenester for 34 milliarder kroner. Det er om lag 19 prosent mindre enn i 1998.

Sammenlignet med rekordåret 1997, da selskapet kjøpte varer og tjenester for 44,4 milliarder kroner, er tallet for 1999 en reduksjon på 23,4 prosent.

Ordre for mer enn 24 milliarder kroner, 71 prosent av totalen i 1999, er gått til norske leverandører. De fleste av disse har sine hovedkontorer i Rogaland, Hordaland, Oslo og Akershus.

Største enkeltkontrakt i fjor var på 1,2 milliarder kroner. Den ble tildelt Aker Offshore Partner for modifikasjonsarbeider på Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen. Arbeidene ble gjort i forbindelse med tilkoplingen av Gullfaks satellitter. Satellitt-prosjektet kjøpte varer og tjenester for 2,4 milliarder.

Åsgard-organisasjonen kjøpte for 1,7 milliarder kroner, og Kårstø utbyggingsprosjekt for 1,2 milliarder kroner.

"Behovet for å inngå nye kontrakter var i fjor noe redusert i forhold til 1997 og 1998, men vi holder fortsatt et meget høyt nivå på anskaffelsessiden," sier Peter J. Tronslin, direktør i Anskaffelser og industrirelasjoner.

På grunn av færre og til dels mindre utbyggingsprosjekter kommer behovet for å kjøpe varer og tjenester til å bli redusert, ifølge Tronslin. Volumet innen driftsanskaffelser vil imidlertid holde seg relativt stabilt.