Skip to Content
no

Samarbeid om turbinvedlikehold

juli 26, 2000, 08:00 CEST

Statoil og Norsk Hydro har undertegnet en vedlikeholdskontrakt verd omlag 180 millioner kroner årlig med det amerikansk-italienske selskapet General Electric Nuovo Pignone (GE/NP).

Kontrakten, som strekker seg over fire år med opsjon for ytterligere to år, gjelder vedlikehold av gassturbiner på produksjonsinstallasjoner og landanlegg i Norge. Av det årlige beløpet er cirka 120 millioner kroner beregnet brukt på Statoil-opererte felt.

Vedlikeholdet skal utføres av GE Energy Services Norway på Ågotnes utenfor Bergen.

Heikki Oltedal, som er Statoils kontraktsansvarlige, forventer at samarbeidet skal gi en innsparing på omtrent ti prosent i forhold til dagens ordning.

"Vi regner dessuten med å kunne spare ved å gå sammen om å anskaffe reservemateriell til de 87 gassturbinene som finnes på Statoil- og Hydro-opererte felt på norsk sokkel og på Kårstø-terminalen," sier han.

I desember i fjor inngikk Statoil og Hydro et formelt samarbeid om effektiv utnyttelse av reservemateriell til turbinene. Det kan ifølge Oltedal spare Statoil for flere titalls millioner kroner i året.

Turbinene som finnes på plattformene er av typen LM2500. De har som oppgave å produsere strøm og å drive gasskompressorer og vanninjeksjonspumper.

I alt 56 slike turbiner er i drift på Statoil-opererte felt, og selskapet er verdens største sivile operatør av LM2500-turbiner. Bare den amerikanske marinen har flere.