Skip to Content
no

Populær blant leverandørene

oktober 12, 2000, 07:45 CEST

Statoil rangerer høyest når leverandørbedriftene i og utenfor Norge blir spurt om hvilke oljeselskaper de foretrekker å gjøre forretninger med.

Det viser en måling utført av Markeds- og mediainstituttet i mars i år. Målingen ble gjennomført som en intervju-undersøkelse blant 198 leverandørbedrifter som selger varer og tjenester til Statoil.

Før de fikk vite hvem som var oppdragsgiver for undersøkelsen, svarte 75 prosent at Statoil var blant de tre firmaene de ville foretrekke å gjøre forretninger med, forutsatt at salgsvolum og fortjenestepotensiale var det samme for alle bedriftens kunder. 53 prosent nevner Statoil først blant disse tre.

96 prosent av leverandørene er helt eller delvis enige i at Statoil er en pålitelig aktør med tillit i markedet, og en kunde som følger opp leveransene.

Omdømmet blant leverandørene har dessuten bedret seg litt for hver måling, som har blitt utført i 1996, 1998 og 2000. På en skala fra null til ti, kom Statoil i år ut med et gjennomsnitt på 7,3 på spørsmålet "Hvor tilfreds er du alt i alt med Statoil som kjøper av varer og tjenester?"

Stein Erland Brun, som har vært ansvarlig for undersøkelsen på vegne av Statoil, sier måten selskapet behandler faktiske og potensielle leverandører på har sterk innvirkning på selskapets omdømme hos framtredende samfunnsaktører og hos folk flest.

Han mener en objektiv måling som denne har stor nytteverdi: "Det er avgjørende for oss å ha et godt forhold til leverandørindustrien for å kunne gjennomføre virksomheten vår på en god måte."