Skip to Content
no

Azeri-avtale i havn

august 31, 2001, 07:45 CEST

Første fase i utviklingen av oljefeltet Azeri-Chirag-Gunashli i aserbajdsjansk del av Kaspihavet ble godkjent av rettighetshaverne i dag, 30. august.

Statoil har en andel på 8,56 prosent i det BP-opererte feltet.

Fase 1 omfatter en ny produksjonsplattform med designkapasitet for 400.000 fat per dag, en 30-tommer oljerørledning til land, utvidelse av landterminalen Sangachal samt en gass- og vanninjeksjonsplattform. Investeringene er anslått til 31 milliarder kroner fram mot planlagt produksjonsstart i første kvartal 2005.

Når Fase 1 kommer i full produksjon, øker produksjonen fra dagens 120.000 fat i døgnet til rundt 500.000 fat.

Til stede ved avtalesigneringen var blant andre Aserbajdsjans president Hejdar Alijev og Statoils Tor-Ivar Pedersen, direktør for Nye Områder Øst, Steinar Storm-Olsen, prosjektleder for Azeri-Chirag-Gunashli og Georg Gundersen, direktør og leder for Aserbajdsjan-kontoret.

"Dette er en milepæl både for Statoil og for Aserbajdsjan. Azeri-Chirag-Gunashli er et stort og godt prosjekt som mange i Statoil har vært involvert i," sier Tor-Ivar Pedersen.

Fase 1 er første steg i en total utbygging av feltet. Når det er ferdig utbygd rundt 2010, vil topproduksjonen kunne komme opp i vel 1 million fat i døgnet.

Utvinnbare reserver i feltet er anslått til rundt 4,6 milliarder fat olje av operatøren.