Skip to content

Stena Don til Haltenbanken

oktober 22, 2001, 07:00 CEST

Statoil skal bruke den topp moderne boreriggen Stena Don på Haltenbanken når riggen blir overlevert fra Stena Drilling denne høsten.

Riggen skal brukes til å bore lete- og produksjonsbrønner i dette området i løpet av det neste året. Stena Dons første oppgave blir å bore en letebrønn i Stær-prospektet i nærheten av Svale-funnet.

Boreprogrammet for riggen er ikke videre avklart utover det første året, men Statoil planlegger å ha Stena Don på kontrakt i fem år. Den skal også brukes til vedlikehold av undervannsbrønner, opplyser Arne Jacobsen som er prosjektsjef i enheten Riggstyring i Undersøkelse og produksjon Norge.

Leieavtalen er et viktig skritt i fornyelsen av Statoils riggportefølje:

"Denne riggen representerer en ny generasjon bore- og kompletteringsrigger. Den har dynamisk posisjoneringssystem som holder den i rett posisjon uten bruk av ankere. Den kan derfor flyttes raskt til nye lokasjoner, og den vil ikke komme i konflikt med undervannsanlegg," sier Jacobsen.

Stena Don ble døpt ved Offshore & Marine-verftet i Sandnes lørdag 20. oktober.