Skip to content

Eivind Reiten: "Ja til nasjonalt innovasjonsselskap for naturgass"

november 7, 2001, 23:00 CET

Hydro g√•r inn for at det blir etablert et nasjonalt innovasjonsselskap for milj√łvennlig utnyttelse av naturgass, og foresl√•r at selskapet legges til Grenland. Forslaget ble presentert av generaldirekt√łr Eivind Reiten p√• Hydros energikonferanse i Bergen torsdag.

En av utfordringene Norge st√•r overfor, er √• skape ny virksomhet som basis for industriell utvikling og b√¶rekraftig vekst, fastslo Reiten i sitt foredrag. Han viste til at Norge har store naturgassressurser som i dag nesten utelukkende g√•r til eksport, slik at landets konkurrenter i Europa √łker sin produksjon, verdiskaping og sysselsetting basert p√• norsk gass.

Henriksen-utvalget - som var nedsatt av Landsorganisasjonen og Arbeiderpartiet, og som har f√•tt st√łtte fra ulike hold i det politiske milj√ł - har definert som m√•l at innenlands bruk av naturgass b√łr utgj√łre om lag 10 prosent av samlet produksjon. Videre er det i utvalgets rapport konkludert med at innovasjon og teknologiutvikling b√łr forseres og gj√łres tilgjengelig kommersielt gjennom etablering av et nytt, nasjonalt innovasjonsselskap.

Hydro er enig i at Norge trenger et nasjonalt innovasjonsselskap for √• styrke innovasjon og utvikling av milj√łvennlig energi og industriprodukter basert p√• naturgass, fastslo Reiten.

Bredt samarbeid

Hydro ser at etableringen av et slikt selskap kan styrke og samle teknologimilj√łet i Norge. For √• legge til rette for etablering av et slikt selskap, vil Hydro invitere til samarbeid med andre akt√łrer - b√•de offentlige og private.

Forretningsid√©en er basert p√• √• initiere og videref√łre teknologiprosjekter, produktutvikling og kommersialisering, med fokus p√• √•

  • sikre en vellykket fremf√łring av prosjekter etter laboratoriefasen til kommersialisering,
  • brobygge teknologisk gap frem til demonstrert teknologi klar for storskala utnyttelse,
  • h√•ndtere risiko forbundet med implementering av denne type virksomheter,
  • fremst√• som en tung, attraktiv partner internasjonalt,
  • koordinere forskningsressurser for √• sikre mer effektiv utnyttelse.

Lokalisering i Grenland

Hydro foresl√•r at innovasjonsselskapet blir lokalisert i en √•pen teknologipark i Grenland, der mye infrastruktur og kompetanseressurser eksisterer allerede. Lokalisering av selskapet til Grenland gj√łr det mulig √• utnytte eksisterende infrastruktur i industrianlegg og forskningsparker der over 600 personer i dag jobber med utdanning, forskning, utvikling og kommersialisering.

En etablering i Grenland er ikke avhengig av egen gasstilf√łrsel via r√łrledning. Regionen har tilgang p√• energi, hjelpestoffer og r√•stoff (LPG, ammoniakk og hydrogen) i tilstrekkelig grad til √• kj√łre relativt store pilotanlegg. For st√łrre demonstrasjonsanlegg som vil kreve store mengder naturgass, kan ogs√• andre lokaliseringer v√¶re aktuelle.

I denne innledende fasen arbeider Hydro tett sammen med Borealis, som er en annen tung akt√łr i Grenland, og i n√¶r kontakt med lokale instanser.