Skip to Content
no

Søker nytt areal på norsk sokkel

desember 11, 2001, 23:00 CET

Fredag 7. desember leverte Hydro inn søknad til Olje- og energidepartementet om nytt areal i forbindelse med Nordsjøtildelingene 2001. Prosjektleder Kjersti Bratsberg håper søknaden kan være med på å gi Hydro nye oljeressurser på norsk sokkel.

- Med Nordsjørunden 2001 ønsker myndighetene å fokusere på muligheter i Nordsjøen som kan knyttes opp mot eksisterende installasjoner, sier Bratsberg. Disse føringene har Hydro valgt å følge, til tross for at mye av oljeressursene i Nordsjøen allerede er produsert.

- Det er riktig at Nordsjøen er regnet for å være et såkalt modent område. Likevel søker Hydro om nye tildelinger fordi vi mener det fremdeles finnes drivverdige oljereservoarer i området. I tillegg gjør eksisterende infrastruktur prosjektet enda mer interessant for både Hydro og partnere. Vi har kort og godt tro på denne søknaden, fastslår Bratsberg

Tildeling av nye produksjonslisenser i Nordsjøtildelingene 2001 er ventet i løpet av første kvartal neste år.