Skip to Content
no

Norsk Hydro går inn for bygging av LNG-fabrikk på Kollsnes

mars 18, 2002, 23:00 CET

Norsk Hydro ASA har idag besluttet å gå inn for å bygge LNG-fabrikk på Kollsnes gjennom sitt eierskap i Naturgass Vest. Beslutningen omfatter en investering på 270 millioner kroner og anlegget vil produsere omtrent 40.000 tonn LNG per år.

Den nedkjølte og flytende gassen vil leveres til markedet ved hjelp av skip, og Naturgass Vest har allerede sikret store deler av sin avsetning til Hydro Aluminium på Sundalsøra, off shore supplyskip og industri forøvrig.

- Beslutningen er en del av Hydros strategiske satsing på utvikling av et marked for bruk av gass innenlands i Norge, sier seksjonsleder Hilde Tonne i Hydro Olje og Energi.

- LNG fabrikken på Kollsnes vil bidra til å legge grunnlaget for et marked for naturgass som senere vil kunne gjøre det mulig å legge gass i rør til land. Gjennom økt bruk av gass innenlands vil Norge kunne bevege seg oppover i verdiskapingskjeden, fremfor å være en ren eksportør av råvaren Naturgass. Det er også viktige miljøgevinster å hente fra denne satsingen da bruk av naturgass vil kunne erstatte bruk av olje innenlands og dermed redusere utslippene av klimagasser og lokal luftforurensing, sier Tonne.

Beslutningen er i tillegg viktig for Norsk Hydro, da selskapet utgjør omtrent 25 prosent av markedsgrunnlaget til LNG fabrikken gjennom Hydro Aluminium på Sundalsøra og Sør-Norge Aluminium.

Hydro har en eierandel på 21,2 prosent i Naturgass Vest og ytterligere 3,3 prosent indirekte eierskap gjennom Gasnor.