Skip to Content
no

Tester tryggere tanking

april 25, 2002, 14:15 CEST

I dag, 25. april, starter testingen av en metode for sikker tanking av metanol på brenselcellebiler. Mekanismen kan bli standardutstyr dersom metanol velges som hydrogenbærer for slike kjøretøy.

Alliansen Methanol Fuel Cell Alliance (MFCA), hvor Statoil deltar, står bak testprogrammet. De øvrige selskapene i samarbeidet er Ballard Power Systems, BASF,BP,DaimlerChrysler og Methanex.

"Dersom vi skal ha metanol på våre stasjoner i fremtiden, må pumpesystemet være sikkert. Dette er først og fremst et helse, miljø og sikkerhets-prosjekt, og i tråd med våre forpliktelser som medlem av Responsible Care hvor aktører fra den kjemiske industrien deltar," sier Sjur Haugen, leder for forretningsutvikling i Metanol-enheten i Foredling og markedsføring.

Påfyllingsmekanismen, som er utviklet av Identic i Sverige, er installert i en DaimlerChrysler Necar 5 personbil. Prototypen testes i forbindelse med California Fuel Cell Partnerships demonstrasjonsprogram for brenselcellebiler i byen Sacramento i USA.

Det nye pumpesystemet skal sikre at metanol ikke lekker ut under fylling, og at man ikke kan få tilgang til drivstoffet når det ligger på tank.

California er et foregangsområde når det gjelder bruk av ny teknologi som kan redusere forurensing fra bilparken.