Skip to content

Selger andeler i Danmark 

mai 6, 2002, 08:00 CEST

Statoil har solgt alle andeler på dansk kontinentalsokkel til det statlige danske oljeselskapet DONG.

Avtalen, som er avhengig av godkjennelse av det danske konkurransetilsynet, vil være gyldig fra 1. juli 2002.

Salgsprisen er satt til 1 milliard danske kroner (120 millioner USD). Dette vil gi en inntekt på 700 millioner norske kroner (80 millioner USD) etter skatt for Statoil i 2002. Statoil forventer å regnskapsføre transaksjonen i tredje kvartal i år.

Salget inkluderer en andel på 40 prosent i feltene Siri og Stine, og en andel på 18,8 prosent i Lulita-feltet. Statoils andel av den gjennomsnittlige produksjonen i 2002 er 7000 fat per dag fra de feltene som selges.

Salget vil ikke føre til noen justering av forventet produksjon på 80.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2002 fra konsernets internasjonale olje- og gassvirksomhet, eller av målet for 2004 på 120.000 fat oljeekvivalenter per dag.

For mer informasjon:

Informasjonsavdelingen – Kai Nielsen, tlf. 51 99 18 27/970 41 332 (mobil)

Investor Relations – Mari Thjømøe, tlf. 51 99 77 90/907 77 824 (mobil)

Investor Relations USA – Thore Kristiansen, tel. +1 203 9786950/+47 916 64 659 (mobil)