Skip to Content
no

Esa-behandling koster

august 1, 2002, 14:00 CEST

Forsinkelsene som følge av Esa-behandlingen av skattereglene for Snøhvit-prosjektet medfører ekstrakostnader på mellom 0,5 og 1 milliard kroner. Statoils målsetting er likevel å gjennomføre prosjektet til opprinnelig budsjett og tid.

"Til tross for at vi nå har fått forsinkelser med påfølgende ekstrakostnader, står det opprinnelige estimatet på 40 milliarder kroner ved lag. Vi vil nå se på kompenserende tiltak for å ta igjen tapt tid. En komplett oversikt over hva forsinkelsen kommer til å koste oss, får vi ikke før mot 2005," sier Snøhvit-direktør Egil Gjesteland.

Partnerne i det Statoil-opererte Snøhvit-feltet i Barentshavet besluttet å stanse arbeidene på Melkøya utenfor Hammerfest 21. mars i år. Dette ble gjort i påvente av en avklaring av rammebetingelsene fra det europeiske frihandelsforbundets (Efta) overvåkningsorgan Esa.

Ekstrakostnadene er et resultat av at arbeidene stoppet opp i nesten fire måneder. I denne perioden ble det ikke inngått kontrakter, eller plassert innkjøpsordrer.

De foreløpige kostnadsoverslagene inkluderer ekstrakostnader med klargjøring av anleggsområdet på Melkøya, økte kostnader innen prosjektering samt framtidige kostnader for å ta igjen forsinkelser.