Skip to Content
no

Tar miljøgrep på Kvitebjørn

oktober 14, 2002, 10:45 CEST

Det Statoil-opererte gassfeltet Kvitebjørn i Nordsjøen skal drives uten skadelige utslipp til sjø og med rekordlave utslipp av karbondioksid.

"Vi kan kutte energiforbruket på feltet ved å utnytte det høye reservoartrykket og den høye temperaturen. Derved reduseres utslippene til sjø og luft betydelig," sier prosjektdirektør Bjarne Bakken.

Gassen fra feltet skal føres i land gjennom en rørledning ved hjelp av energi fra reservoaret. Dette er mulig ved at gass-strømmen trykkavlastes minst mulig i forbindelse med separasjonsprosessen før den sendes til land.

Varmen fra brønnstrømmen skal nyttes til prosessering av kondensatet. Det blir dermed unødvendig å bygge et eget varmemedium i plattformens prosessanlegg. Utslippet av nitrogenoksider (NOx) blir 0,02 kilo per produsert enhet (kubikkmeter gass/olje), mens utslippet av karbondioksid blir på 16 kilo per produsert enhet. Til sammenligning skal gjennomsnittet på norsk sokkel ikke overstige 0,12 kilo nitrogenoksider og 52 kilo karbondioksid per produsert enhet, ifølge stiftelsen Miljøsok.

Produsert vann og borekaks skal føres tilbake til undergrunnen ved hjelp av reservoartrykket. Dette gir ingen skadelige utslipp til sjø, og reduserte utslipp til luft.

Materialkvaliteten på plattformen er gjennomgående høy. Det høyner sikkerheten og reduserer vedlikeholdsbehovet. Dessuten oppnås en miljøgevinst ved at behovet for antirustkjemikalier reduseres.

"Miljøgrepene vi har tatt på Kvitebjørn er i tråd med Statoils målsetting om å produsere olje og gass uten skadelige utslipp til omgivelsene," understreker Bakken.

Kvitebjørn-feltet skal etter planen starte produksjonen høsten 2004.