Skip to content

Raskere boring på Dolly

november 22, 2002, 07:00 CET

Den nylig avsluttede letebrønnen på det Statoil-opererte Dolly-prospektet i Gullfaks-lisensen i Nordsjøen ble gjennomført raskere enn vanlig takket være bruk av ny boreteknikk.

Brønnbanen går gjennom et prospekt i Brent-reservoaret. Brønnen er boret i en bue. Først nedover vertikalt, deretter bortover, slakt horisontalt og så oppover i 106 graders vinkel i U-form. Deler av reservoaret ligger mer enn 2500 meter under havoverflaten.

Framgangsmåten er ikke uvanlig i forbindelse med produksjonsbrønner, men Dolly-brønnen er blant de første letebrønnene i Statoil-sammenheng som benytter metoden.

For Dolly-brønnen har Statoil benyttet boremaskinen Powerdrive som er utviklet av Anadrill Schlumberger. Den datastyrte boremaskinen kan bore større lengder i ett strekk og dermed reduseres boretiden. Statoil har tidligere benyttet denne type verktøy ved noen av feltene selskapet er operatør for i Nordsjøen.

"Rent boreteknisk sett går det ut på det samme om en borer en produksjonsbrønn eller en letebrønn. Når vi leter etter tilleggsolje i utkanten av modne felt, i satellitter eller nye områder som i Dolly-prospektet, må vi prøve å rasjonalisere boreoperasjonene," forklarer Bengt Beskow, letesjef i Tampen-området i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Han viser til at også to andre letebrønner, i strukturene Ole og Dole vest for Gullfaks-satellittfeltet Rimfaks, er gjennomført med nye boretekniske metoder.

Dolly-brønnen ble boret av riggen Deepsea Trym. En prosjektgruppe arbeider for tiden med å evaluere resultatene fra letebrønnen som påviste hydrokarboner.