Skip to Content
no

- Takk for godt utført arbeid

januar 5, 2003, 23:00 CET

Overføringen av olje- og gassfeltene på Tampen fra Hydro til Statoil ble markert med tilstellinger i Stavanger og Sandsli mandag. Hydro vil fortsatt være en konstruktiv bidragsyter i utviklingen av disse feltene, sa Tore Torvund, konserndirektør i Hydro med ansvar for olje og energi-området.

I sin tale i Stavanger takket Tore Torvund medarbeiderne i Tampen-organisasjonen for innsatsen og for at de har levert gode resultater også i overgangsperioden.

Han framhevet at Hydros eierandel på Tampen er uforandret, og at selskapet fortsatt vil være en konstruktiv bidragsyter til utviklingen av feltene i dette området, som er et av de viktigste på norsk sokkel.

Statoils konsernsjef Olav Fjell ble overrakt en plakett med en stafettpinne og ønsket Hydro-medarbeiderne velkommen til Statoil.

Gode resultater

På Sandsli overlot Torgeir Kydland, leder for Hydro Drift og Utvinning Norge, operatørskapet for Visund til Henrik Carlsen, leder for Statoils virksomhet på norsk sokkel.

Kydland viste til at produksjonen på de fire Tampen-feltene som Hydro til nå har vært operatør for, har økt fra 370.000 fat per dag i 2000 til 480.000 i 2002. Han pekte på at Snorre-feltet hører med blant de 25 prosentene som har lavest driftskostnader på norsk sokkel, og at  Snorre og Visund utmerker seg som miljøvennlige felt med null miljøskadelige utslipp til vann.

Kydland var også svært tilfreds med at sikkerheten og arbeidsmiljøet på Visund har utviklet seg positivt, og berømmet medarbeiderne for godt utført arbeid.

- De har gjort en god innsats i overføringsprosessen, samtidig som de har klart å holde oppmerksomheten på de daglige oppgavene, uttalte Torgeir Kydland.

– Med den kunnskapen og innsikten de har, er jeg sikker på at de også vil gjøre en god jobb i Statoil.