Skip to Content
no

Operatøransvar i Aserbajdsjan 

februar 27, 2003, 08:00 CET

Statoil blir kommersiell operatør og får ansvar for gassalg, kontraktsadministrasjon og forretningsutvikling for gass- og kondensatfeltet Shah Deniz i Kaspihavet. Avtalen omfatter dessuten transportsystemene South Caucasus Pipeline (SCP) til markedene i Tyrkia, Aserbajdsjan og Georgia.

Beslutningen er en del av utbyggingsvedtaket for Fase 1 av Shah Deniz som ble fattet av partnerskapet i Aserbajdsjans hovedstad Baku i dag, 27. februar.

Utbyggingen har en samlet investeringsramme på 3,2 milliarder dollar (oppstrøm og midtstrøm). Statoils andel av dette er 815 millioner dollar.

Med dagens utbyggingsvedtak er det også klart at to norske selskaper har sikret seg oppdrag for Shah Deniz. Hydralift og Nymo skal levere utstyr og fabrikasjon til en samlet verdi av 46 millioner dollar.

Partnerne i Shah Deniz har utnevnt Statoil som operatør for det nyetablerte gassalgsselskapet Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC). AGSC skal administrere gassalgskontraktene som ligger til grunn for Fase 1 i feltutviklingen av Shah Deniz.

Det er inngått avtaler for årlige gassalg på 8,4 milliarder kubikkmeter med Tyrkia, Aserbajdsjan og Georgia. I tillegg kommer salg av 14,6 millioner fat kondensat per år.

I tillegg til operatørskapet for AGSC, skal Statoil ha det kommersielle operatøransvaret for forretningsutvikling og administrasjon innenfor gasstransportselskapet South Caucasus Pipeline Company (SCPC). SCPC skal frakte gassen fra Baku, via Georgia, til Tyrkia. Den 690 kilometer lange gassrørledningen SCP skal bygges i samme trasé som oljerørledningen Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) og være klar til å levere første gass til Tyrkia i 2006.

Rettighetshaverne i Shah Deniz har opprettet AGSC og SCPC for å håndtere prosjektets midtstrøms-oppgaver. Oppstrømsoperatøren BP er utnevnt til teknisk operatør for SCPC.

Statoil skal også lede arbeidet med å kommersialisere reservene for en full utbygging av Shah Deniz gjennom ledervervet i Gas Commercial Committee (GCC). En full feltutvikling innebærer potensielt en dobling av produksjonen sammenlignet med platåproduksjonen for Fase 1.

Ottar Rekdal, direktør for resultatområdet Internasjonal gass er tilfreds med at Statoil nå får brukt sin ekspertise og erfaring på gassområdet også internasjonalt.

"Vår kompetanse innen markedsføring og salg av gass er svært relevant for de oppgavene vi nå får i Aserbajdsjan. Vi anser Shah Deniz-partnernes beslutning som en tillitserklæring og en anerkjennelse av Statoil som et ledende internasjonalt gasselskap," sier han.

Produksjonsdelingsavtalen for gass- og kondensatfeltet Shah Deniz ble signert i juni 1996, og kommersialitetserklæring avgitt i 1999.

Shah Deniz er om lag dobbelt så stort som Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Ormen Lange bygges ut av Norsk Hydro.

Partnerne i Shah Deniz og SCPC er: Statoil (25,5 prosent), BP (25,5), Socar (10), TotalFinaElf (10), Naftiran (10), LukAgip (10) og Turkish Petroleum (9).