Skip to Content
no

Produksjonsmodulen til Grane installert

april 23, 2003, 23:00 CEST

Den 11.200 tonn tunge produksjonsmodulen til Grane-plattformen ble installert på feltet onsdag 23. april. De to andre modulene blir løftet på plass så snart været tillater det.

- Dette løftet var faktisk det tredje tyngste offshore-løftet i verden, men alt gikk etter planen. Nå er forberedelsene i gang til løftingen av bolig- og kraftgenereringsmodulen fra Kværner Rosenberg og boremodulen fra Aker Stord, sier Hydro-representant Torleif Setrevik på løftefartøyet Thialf.

Løfteoperasjonen av produksjonsmodulen startet onsdag ved 06.30-tiden. Da ble produksjonsmodulen fra Kværner Egersund tauet inn til løftefartøyet Thialf og festet til de enorme løftekrokene. Ved 14-tiden sto modulen trygt plassert på det 17.000 tonn tunge stålunderstellet som ble installert 7. april.

Det gjenstår om lag 650.000 timer med installasjonsarbeider ute på Grane-feltet før planlagt produksjonsstart i oktober i år. Vel 600 personer vil være i arbeid om bord under sluttmonteringen. I tillegg til Granes 130 senger vil det bli benyttet flotell for innkvartering.

En milliard kroner billigere enn budsjettert

Totalt ligger Grane-utbyggingen an til å bli 15,5 milliarder kroner, en milliard kroner billigere enn opprinnelig budsjettert. Gjennomføringen har vært god, og prosjektet har hele tiden fulgt oppsatte planer.

Granefeltet, som ligger 185 kilometer vest for Stavanger, ble funnet av Norsk Hydro i 1991. Grane-reservoaret dekker et område på 30 kvadratkilometer med en oljekolonne som på det høyeste er 80 meter. Plasseringen av brønner er utfordrende, fordi oljen er mer tyktflytende enn vanlig nordsjøolje. Totalt skal det bores 27 oljeproduserende horisontale brønner på Grane.

To måneder før plan

Forboringsprogrammet ble gjennomført innenfor budsjett og avsluttet i januar i år – to måneder før planen – samtidig som det ble boret to brønner mer enn opprinnelig planlagt.

Boreprogrammet omfattet ni produksjons- og tre injeksjonsbrønner. Med de ni forborede produksjonsbrønnene vil Grane produsere 70 prosent av platåproduksjonen før boringen av de resterende produksjonsbrønnene starter på Grane-plattformen.

Utvinnbare reserver er 705 millioner fat olje. Forventet topproduksjon er 214.000 fat olje per dag, og Grane skal produsere olje i mer enn 25 år.

Hydro er operatør for Grane-feltet med en eierandel på 38 prosent. Øvrige eiere er Petoro med 30 prosent, ExxonMobil med 25,6 og ConocoPhillips med 6,4 prosent.