Skip to Content
no

Program for sikker atferd

mai 11, 2003, 23:30 CEST

Statoil iverksetter i løpet av året Kollegaprogram for bedre sikkerhet. Det handler om å ta ansvar for egen og kollegers sikkerhet.

Kollegaprogrammet omfatter 10.000 egne ansatte og innleide medarbeidere innenfor forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge (UPN). Programmet blir Statoils største satsing innen sikkerhet noen gang. Det skal gå over fire år, og har en kostnadsramme på om lag 150 millioner kroner.

Prosjektleder Bjørn Arve Bentsen sier målet er å påvirke til sikker og ettertenksom atferd i forbindelse med alle arbeidsoperasjoner.

"Sikker atferd, åpen dialog og omtanke for hverandre er sentrale mål i programmet. Det skal forplikte alle medarbeidere i UPN til å tenke gjennom faremoment ved hver eneste arbeidsoperasjon."

Denne forpliktelsen omfatter alle, fra konsernledelsen og ut i hele organisasjonen. Statoil er sterkt påvirket av DuPonts sikkerhetsfilosofi, som ble introdusert i konsernet i 1987. DuPont har nylig hatt en fornyet gjennomgang av sikkerhetsarbeidet i Statoil, og dette blir fulgt opp i kollegaprogrammet, legger han til.

Startskuddet for programmet går i høst med storsamlinger i Stavanger.

De om lag 60 samlingene skal være gjennomført ved utgangen av 2004. Kollegaprogrammet omfatter også et flerårig oppfølgingsopplegg som skal avvikles på installasjonene til havs og på baser og kontorsteder på land.