Skip to content

Oseberg Sør J-rørkontrakt til Technip Offshore

juni 11, 2003, 23:00 CEST

Hydro har tildelt Technip Offshore Norge AS en kontrakt til en verdi på om lag 180 millioner kroner for rørledninger og kontrollkabel til prosjektet for Oseberg Sør J-struktur.

Arbeidet omfatter en totalentreprise for prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon av to sju kilometer lange 8" transportrørledninger, samt en kontrollkabel mellom Oseberg Sør-plattformen og Oseberg J undervannsstruktur.

Prosjekteringsarbeidet og innkjøp vil starte umiddelbart, og rørledningene vil bygges i vinter ved Technips fabrikasjonsverksted i Orkanger. Installasjonsarbeidet på feltet skal etter planen starte allerede i mars 2004.

Inntrekking av ledningene vil foretas i juni-juli neste år etter at bunnrammen for Oseberg J-prosjektet er kommet på plass. Alt arbeid skal være avsluttet på feltet innen august 2004.

Økt oljeproduksjon

Utbygging av Oseberg Sør J-struktur vil medføre økt oljeproduksjon fra Oseberg-området, samt en bedre utnyttelse av kapasiteten på Oseberg Sør-plattformen og eksisterende infrastruktur.

Oseberg Sør J bygges ut med en undervanns-brønnramme med to produksjons- og to vanninjeksjonsbrønner knyttet til plattformen. Brønnrammen og rørledninger vil bli installert sommeren 2004, og boring skal etter planen starte i august 2004.

Planlagt produksjonsstart er satt til oktober 2004, og feltet vil ha en platåproduksjon på 21.000 fat olje pr. døgn. De forventede utvinnbare reservene er beregnet til 24 millioner fat olje og 0,49 milliarder Sm3 gass.

Utbyggingen har en kostnadsramme på om lag 1,4 milliarder kroner.