Skip to Content
no

Nytt selskap for handel med el-kraft

juni 22, 2003, 23:00 CEST

Hydro har etablert et nytt trading-selskap for el-kraft, Norsk Hydro Energie AS. Gjennom de neste månedene vil handelen med el-kraft gjennom enhetene i Tyskland, Frankrike, Belgia og Nederland bli overført til det nye selskapet.

Fra 1. juli i år vil det nye selskapet Norsk Hydro Energie være ansvarlig for handelen med el-kraft i det tyske markedet og overta dette fra Norsk Hydro Aluminium Deutschland GmbH.

Gjennom overtakelse av aluminiumverk i Tyskland er Hydro blitt en av de største forbrukerne av elektrisitet i Europa. Som følge av dette ønsker Hydro å utvikle sin egen kraftforsyningsportefølje i nøkkelmarkedene. Organisasjonsendringen blir gjennomført for å styrke selskapets tilstedeværelse i markedene, for å forenkle den forretningsmessige virksomheten og for å styrke relasjonene til eksisterende forretningskunder og -partnere.

Norsk Hydro Energie er et 100 prosent eid datterselskap av Norsk Hydro, fullt ut garantert av morselskapet.