Skip to Content
no

Eneeier i trepelletbedrift

juli 14, 2003, 13:30 CEST

Statoil Norge har kjøpt opp Norske Skogindustriers aksjeandel i Norsk Trepellets i Brumunddal, og blir nå eneeier. Oppkjøpet er en del av Statoils satsing på fornybar energi.

Statoil eide tidligere 50 prosent i fabrikken Norsk Trepellets, som er ledende på pelletproduksjon i Norge. Nå dobler fabrikken sin produksjonskapasitet. Fra 2004 forventes det at årlig produksjon blir fra 16 til 20.000 tonn trepellet.

Norsk Trepellets investerer nå 9,5 millioner kroner for å utvide produksjonskapasiteten. Nytt råvaremottak, ny pelletpresse og ny silo for ferdige produkter gjør at fabrikken også får mye større fleksibilitet i forhold til produksjonen.

"Dette oppkjøpet er forretningsmessig viktig for Statoil. Pellet er foredlet bioenergi med høy brennverdi, og produktet er CO2-nøytralt," sier Geir Gransbråten, leder for energiløsninger i Statoil og styremedlem i Norsk Trepellets.

"Vi forventer at etterspørselen etter pellet vil øke framover."

Kapasitetsutvidelsen gjør at selskapet også kan produsere for eksport til Danmark og Sverige.

Råstoffbasen for fabrikken har vært restprodukter fra parkettfabrikken i Brumunddal. Den nye investeringen innebærer at fabrikken får en betydelig fleksibilitet med hensyn til råstoff.

Trepellet brukes til oppvarming. Kundene har hittil stort sett vært større energisentraler som skoler, sykehjem og boligbyggelag, men privatsegmentet forventes å vokse betydelig de nærmeste årene.

Norsk Trepellets ble etablert i 2000 av Norske Skogindustrier og Statoil Norge med 50 prosent hver.