Skip to Content
no

Hydro med oljefunn i Nordsjøen

september 26, 2003, 15:00 CEST

Norsk Hydro har, som operatør for utvinningstillatelse 036 Outside (Heimdal), avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-9 S. Brønnen påviste en oljekolonne på om lag 65 meter.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2270 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tertiær alder. Oljekolonnen ble påvist i Heimdalleddet, som var primærmålet for boringen.

Funnet, som forventes å inneholde ca. 3-5 millioner Sm3 olje evalueres nå av Hydro som er operatør for utvinningstillatelsen.

Boringen ble gjennomført av boreinnretningen Deepsea Delta. Brønnen blir nå permanent plugget, og boreinnretningen vil forlate borestedet i løpet av noen dager.

Operatør:
Norsk Hydro 

Partnere:
Marathon
Total
Ugland

Eierandel: 
28,531%


46,904 %
24,243 %
0,322 %